ייצור אנרגיה סולארית במתקנים בינוניים – סיכויים וסיכונים: בהחלטתה של הרשות לשירותים ציבוריים חשמל מיום 28.12.09 נורתה יריית הפתיחה לתחרות לקבלת רישיון לאספקת חשמל באמצעות מתקנים סולאריים בינוניים (הספק של 51 קילוואט ומעלה), בכמות מוגבלת (כמות מותקנת של 300 מגוואט במצטבר בפריסה ארצית) ובלוחות זמנים צפופים
קרא עוד...

דומה כי עולם הטכנולוגיה הביא, ועוד ימשיך ויביא, לערעור ובחינה מחדש של יסודות בעולם המשפט, בתחומים רבים ומגוונים. כך למשל, פעילות במישור הוירטואלי, חובקת עולם, מערערת על דין שמוסדותיו בעולם המוחשי וברגיל – מוגבל הוא טריטוריאלית. אתגרים רבים מציבה הטכנולוגיה ככלל, והאינטרנט בפרט, בפני דיני הקניין הרוחני ובכלל זה זכויות יוצרים, פטנטים וסימני מסחר, בפני דיני הגנת הפרטיות, ועוד ועוד

קרא עוד...

כיצד נשארים בישראל? לאחרונה מטופלים במערכת המשפט מקרים רבים של תושבים זרים שהגיעו ארצה ומעונינים להישאר בגבולותיה. חוק הכניסה לישראל מעניק לשר הפנים שיקול דעת נרחב ביותר, ואולי נרחב מדי, לגבי מי יקבל את היתר הכניסה והשהיה הנכסף.

קרא עוד...