המכון הישראלי לדמוקרטיה לקראת ההצבעה בוועדת חוקה על נציבות הביקורת על התביעה: "לא יתכן שהביקורת המערכתית תוכתב על ידי שר המשפטים והיועץ המשפטי ולא תהיה שקופה לציבור"

כלים

לקראת הדיון וההצבעה הצפויים מחר (ב') על חוק נציבות הביקורת על התביעה, נשלח הערב מכתב מטעם חוקרי המכון הישראלי לדמוקרטיה המבקר את נוסח החוק שגובש בוועדה. הכותבים, פרופ' מרדכי קרמניצר וד"ר גיא לוריא, גורסים כי תהא זו טעות להפריד את תפקידי בירור תלונות הציבור והביקורת המערכתית. ההפרדה, תפגע בסינרגיה בין התפקידים וכן תחליש את הביקורת המערכתית שתיעשה על ידי ביקורת פנימית בלבד.

קרמניצר ולוריא מוסיפים, כי ההצעה להפעיל את הביקורת המערכתית במתכונת של ביקורת פנימית תעורר קשיים נוספים אליהם אין כל התייחסות בהצעת החוק כגון העובדה שהיועץ המשפטי לממשלה ושר המשפטים יוכלו לשלוט בסדר היום שלהמבקר והיעדר הסמכות שלו לבקר רשויות תביעה שאינן חלק ממשרד המשפטים כמו התביעה המשטרתית המנהלת כ-90% מהתיקים הפלילים בישראל.

לפיכך, מציעים החוקרים, כי אם המתכונת שתיבחר בכל זאת לביקורת המערכתית תהיה של מבקר פנים, יש להעניק לו מעמד מיוחד שיקבע באופן מפורש כי בסמכותו לבקר גם גופי תביעה הנמצאים מחוץ למשרד המשפטים לרבות התביעה המשטרתית. עוד מוצע, כי מבקר הפנים יהיה עצמאי ויחויב לפרסם לציבור את ממצאיו להציג תכנית עבודה.

הכותבים מסכמים, כי ביקורת מערכתית במתכונת של מבקר פנים רגיל כפי שמוצעת כרגע, תפגע באפקטיביות הביקורת ובמטרות שאותן אמור היה לשרת החוק של הגברת שקיפות והדיווחיות של מערך התביעה ואמון הציבור בה.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS