תנאי כמעט הכרחי (ולא אחת מספיק) למניעת הרשעה או להקלה משמעותית בעונש ואולי אף למניעתו של מי שנתפס בביצוע עבירות בכלל ועבירות קשות בפרט הוא שכירת שירותיו של עורך דין פלילי.

כלים

בחירת עורך דין פלילי היא אחד הדברים הראשונים שצריכים להיעשות אחרי ביצוע עבירה, בוודאי לאחר תאונת דרכים, בעיקר אם אתם הגורמים לה. לבחירה מהירה של עורך דין עשויה להיות השפעה מכרעת אל הסיכוי שלכם לצאת פטורים מעונש ואולי אף בלא הרשעה.

לאחר ביצוע עבירה, כאשר שוטר עוצר אתכם, אתם ודאי נסערים ומבולבלים, ועלולים להגיד דברים שלא זה בלבד שתצטערו עליהם אלא שהם עלולים לסבך אתכם. עורך דין פלילי עשוי לייעץ לכם לשמור על זכות השתיקה, להימנע מהודאה באשמה, ובכל מקרה לעשות שימוש מושכל במלים ובשתיקה.

חשיבות תרומתו של עורך דין פלילי

תרומתו של עורך דין טמונה בידע המקצועי, בניסיונו המצטבר, בהיכרותו לפני ולפנים את מערכת המשפט, לרבות הפרצות שבה. הוא יודע טוב מכל אחד אחר לבסס קו הגנה על נסיבות מקלות, אל העדר עבר פלילי, על ביצוע עבירה קלה כדי להימנע מתאונה שסבירותה קרובה לוודאות, ועוד. הוא יכול לטעון בשמכם לתום לב, לכך שמישהו ניסה להכשיל ולהפליל אתכם ( בעבירות סמים, לדוגמה).

התועלת שניתן להפיק משירותו של עורך דין פלילי שייצג אתכם מתבררת עוד לפני מניעת ענישה. הוא עשוי לבסס קו הגנה מוצק שימנע אפילו הרשעה. עורך דין מאומן ומיומן יעשה כל מה שנדרש ואפשרי במסגרת החוק ופרצותיו, כדי להוציא אתכם בנזק המזערי מהעבירה שביצעתם.

כאשר אתם בוחרים בעל מקצוע טוב הוא יוכל גם להרגיע אתכם, לטעת בכם תקווה כי השד אינו נורא כל כך, וכי לא צפוי לכם עונש כבד בפרט ועונש בכלל. לכן, גם לאחר הרשעה קיים מרחב גדול של טיעונים רלוונטיים וקבילים, שיכולים להגביר את הסיכוי שלכם לענישה מופחתת, גם כאשר מדובר בעבירה קשה.

בחירת עורך דין פלילי חיונית ומושכלת

ודאי אין צורך בשכירת שירותו של עורך דין לאחר שנתפסת בביצוע עבירת תנועה קלה, קל וחומר כזאת שאינה כרוכה בשלילת רישיון. אבל כאשר אתם מעורבים בתאונת דרכים עם נפגעים (חלילה) ועלולים להיות מורשעים בגרימתה בגלל רשלנות, נהיגה לא זהירה וכל סיבה אחרת, אין מקום לספק: עליכם לשכור את שירותיו של עורך דין פלילי. בלעדיו אתם עלולים לספוג עונש כבד ביותר, שכרוך גם בשלילת רישיון לפרק זמן ארוך ואפילו למאסר. היות שאין מחיר לחופש, במונחי עלות- תועלת, ההוצאה על שירותו של עורך דין היא לא רק סבירה ומוצדקת אלא אף הכרחית ונדרשת, כזאת שעשויה להתברר כמשתלמת מכל הבחינות.

כאשר אתם שוכרים שירות של עורך דין פלילי שייצג אתכם ויגן עליכם אתם עושים את המעשה המתבקש, הנדרש וההכרחי.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS