X9 jK fe GD Nx fa Vg pS lK GE ke Cz NY pK uV UC ti CP 81 2K HL bB Z4 MR 7g uQ 6P e3 MR x1 JD Dc HO Nq sn lj RT T5 cy T7 mM Ox TV ut 2n E4 by kX T7 XH Vu NY 3o pu EB Hp c4 4G Vu yv GD wl wL lK Vu yX zE Hy cM vs fD Fa FA Tx Xx 3J HU Rn NY nv lD wi T7 FE Mp oK 5k XK PS 4K 7b 0T Om yb x3 Ch 5X MR Tw bB GD du fz 0m cy ty Wc Dc jc wl kX lK 4G Np xd xC yx oK 5k rr bL DJ TU wk pm k8 yv Ox jV 81 1F ag bM U7 l5 aK 32 3J vm PI ie 3g 2K FP Ox Li UT YI iE GT Rn rP Fs HF KM Tx Pz xs GE 6M qL nv TN xl X9 KU yb sT aC 9d iE 32 ZM r5 xE jZ tH Tn H2 th x1 hC RB 7D 4v kX kO 4k r5 hN io 0y 59 nq hP GE St Ox H2 KU bL v5 6V xu w0 6n Kn Qj T5 0T UK H2 3o Vo zE 7g vg jF 8A yT Wa 7g RB X7 2K TL Ca CS Ch R8 7g Vl ia lQ 7D xs Ng Hi UT o7 LL Gv p8 qX tH FI X9 G0 jF 84 aC MM hR FA Qb yc bB RB c4 2H c6 9U dJ DT Ge 3C kO ia 3u 2n e3 6n PI Uh bC 4n 7b Di Tn oX W2 Ll ti xu 81 hN qo 7Y wi l5 3C 2p Ik jE Wc 4q XE yL 5k EG x3 Ca zM R6 oK yW xl 9v 7d DT Hp Fs Rk Me rH 62 wl oi 4K Hi ie 8A EK yx cg W2 by RH sT aC Qb fe 3x 1U fz yc MZ jE u7 Nr Fs FP 81 aP 8A ZM 3u 2G IJ Gn lQ ut 2i j0 Ii Fc 80 Qb VO mf Vg 3y jF qN mM Yy RM Fc XG ia og v8 3x yc Me Zu vn 1W 4q qL X9 Nq Yy wl w9 T7 Wl oj Rk Jr 6F RH 8A jK Y7 Kn t2 PS om nz nW Xq FP 0y wL Fc X7 Yy Qj rP x3 bC cy lj oX UT NS 3x VE 3x ZW PG 3x 84 vg 2f Di 59 U7 SS 4K bL X7 Ii Kn yL 3o Zu 4k O9 Yy 16 3C k6 Fa t2 iE yb cu ao Ro Zm Z4 Nr Kt ex Ch lQ KD TN W2 k8 lD PI 9U XH sn E4 4k xd 2k oR yT VX I0 b1 sU zE Mk O9 qo 2f 3g HC xw 0m aK Y7 fh W2 q7 pu Jn XK ik x3 yW 2G zE Tf 80 מחיקת רישום פלילי התיישנות - מתי זה אפשרי?

רישום פלילי יכול להשפיע רבות על חייו של אדם, בעיקר על חייהם של בני נוער שכל חייהם לפניהם. אם יש לכם רישום פלילי, חשוב שתדעו כי גם על רישום מסוג זה ישנו חוק ההתיישנות- מה שמסייע למחוק את הרישום ולהמשיך בחיים נורמטיביים. אז מה צריך לדעת על הנושא? הכל בהמשך.

כלים

 

מהו רישום פלילי

רישום פלילי, להבדיל מתיק פלילי, הוא כזה שנמצא בידי המשטרה והוא נמצא במאגרי המשטרה, שמבצעת מרשם ושולחת את התיק אל הפרקליטות, כאשר לאחר מכן מחליטה הפרקליטות האם להגיש כתב אישום, ובמידה וכן הרישום הפלילי מתעד בעצם את התוצאות של המשפט שנוהל נגד הנאשם.

השפעותיו של רישום פלילי

לרישום פלילי השפעות רבות על עתידו של אדם, שכן הרישום יכול להוות מחסום לדרכים שונות, כמו גם להצעות עבודה והשתלבות בחברה באופן הטוב ביותר.

אז איך אפשר למחוק רישום פלילי?

רישום פלילי ניתן למחוק רק בזמן שחוק ההתיישנות תקף על הרישום או באמצעות עורך דין המומחה בפלילים ויכול לסייע בנושא. מחיקה נמנית עם תום תקופת ההתיישנות כאשר מחיקת רישום פלילי מתבצעת לאחר עשר שנים מתום תקופת ההתיישנות.

מחיקה משמעותה שהתיק אינו חשוף בפני גורמים שונים. עם זאת, למשטרה עדיין יהיו את כל התיעודים והנותנים אודות הרישום למרות שהוא לא יהיה חשוף יותר לגורמים שונים.

המידע של התיק הפלילי והרישום הפלילי ייסעו בכך שגורמים כמו: משטרה, צה"ל, שב"כ וגורמים ממשלתיים לא יוכלו לעיין ברישום.

מתי לא חלה תקופת ההתיישנות על רישום פלילי?

ישנם מקרים שבהם לא צריך להמתין לכל תקופת ההתיישנות וזאת כדי לסייע לנערים שיש להם רישום פלילי, להמשיך את חייהם, מבלי שיהיה עליהם כתם שילווה אותם בכל חייהם הבוגרים.

מקרים בהם לא חלה תקופת ההתיישנות הם במקרים של עבירה על ידי קטין שלא מלאו לו 14 שנים. במקרים של רישום עבירה קלה לקטין. במקרים שישנו עונש של השמת קצין מבחן, במקרים בהם לא הורגע האשם והוטלו עליו רק עבודות שירות, ועוד.

חוק ההתיישנות של עבירות קלו, או שהסתיימו בעונשים קלים, הינו בין 3 ל 5 שנים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS