מועצת שוהם עתרה השבוע לבג"צ נגד רשות התעופה האזרחית, רשות שדות התעופה ושר התחבורה, ישראל כץ מניעת טיסות אסורות הגורמות לרעש חריג מעל שמי היישוב. וזאת, במסגרת מאבקה של המועצה ברשויות התעופה, למניעת טיסות בשמי הישוב וגרימת מטרדי רעש בלתי נסבלים בתקופה האחרונה. בהמ"ש הורה למשיבים להגיב לעתירה בתוך 30 יום

כלים

גיל ליבנה, ראש מועצת שוהם, אשר חבר בפורום רשויות סובב נתב"ג ציין כי בעקבות עבודות השיפוץ בנתב"ג, שמטרתן הכשרת מסלול נוסף שכיוונו צפון-דרום, סובלים תושבי היישוב בחודשים האחרונים ממטרדי רעש שנובעים מהשימוש במסלול אחד בלבד בנמל: "במהלך הקיץ היתה הקלה מסויימת במטרדי הרעש, כיוון שהנמל עבד בתבנית התפעול הקודמת בשל העומס. החל מהשבוע נתב"ג אמור לחזור לפעול באמצעות מסלול בודד 26-08, והמשמעות הינה גישות לנחיתה ממזרח בשעות היום, והמראות מזרחה בשעות הלילה – וצפויה עליה במפלס מטרדי הרעש בישוב".

מהותה של העתירה, שהוגשה באמצעות עו"ד נרי ירקוני, הינה במניעת טיסות אסורות, הגורמות לרעש חריג, עקב כניסתן למרחב אווירי שאינו מוגדר כנתיבי טיסה מותרים (לא בתמ"א ואף לא בפמ"ת (פרסום מידע תעופתי פנים ארצי) על פי הדין), אשר מצוי בשמיה.

חריגות אלה, אשר אין מחלוקת על קיומן ועל חומרתן, ואשר אינן מחויבות המציאות התגברו עשרות מונים בתקופת שיפוץ נתב"ג, עקב סגירת איזה מהמסלולים לתקופות שונות. מדובר בעשרות מדי יום בכלל, והחל מחצות במיוחד, תוך חריגה משעות ההמראה המותרות בכלל בנתב"ג.

בעתירה גורסת מועצת שוהם כי פניותיה הרבות לרשויות התעופה ולשר התחבורה, הדיונים וההבטחות לא הועילו דבר, שכן הם לא נקטו בצעדים משמעותיים כלשהם למניעת הפרות הדין, כגון:

(1) הנחייה מפורשת שלא לעבור מעל שהם.

(2) הנחיה מפורשת לדבוק בנתיבים המתוכננים.

(3) פיקוח הדוק ואכיפה, תוך מיצוי הדין עם המפרים.

(4) איסור על המראות בשעות ה"עוצר", למניעת הפרת פסק דין של בית משפט זה.

תכלית העתירה הינה להורות לשר התחבורה ורשויות התעופה לקיים את הדין, ההנחיות הקיימות והחלטותיהם הם. העתירה אינה מבקשת לפגוע בבטיחות הטיסה או לעכב את השיפוץ המבורך שנעשה בנתב"ג.

בעתירה מבקשת שוהם מבית המשפט להוציא צוו המכוון כנגד שר התחבורה ורשויות התעופה ומורה להם לאכוף בקפדנות נתיב הגישה המותר לנחיתה על מסלול 26 ולהמראה על מסלול 08 באופן שהמטוסים לא יחלפו, תוך חריגה ממנו בשמי שוהם; לחילופין, לקבוע כי מטוסים כבדים, שאין ביכולתם הטכנית להימנע ממעבר שכזה, לא ימריאו בשעות 1:00-1:40 וכן למנוע כל המראה ממסלול 08 בין השעות 1:40-4:50 בעונת הקיץ, ו- 1:40-5:50 בעונת החורף, כפי שנפסק במפורש בבג"צ 3835/10 ביום 29 במרס 2011 .

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS