על פי ההחלטה תחולק הארץ לשלושה איזורים, בהם יתבצעו שיטות שיווק שונות, זאת על מנת לאפשר מגוון פתרונות דיור במחיר מופחת לאיזורים שונים. אישורה של התכנית הבוקר יאפשר הנעת תהליכי השיווק באיזורי ביקוש ויוקרה.

שר הבינוי והשיכון ויו”ר מועצת מקרקעי ישראל, יעקב ליצמן:" קשת שיטות השיווק המעודכנת, תאפשר מתן פתרונות מדויקים יותר לאזורים שונים ברחבי הארץ - החל ממכרזי קרקע באזורים היקרים בארץ שלא במסגרת מכרז לדיור מופחת, עובר דרך מכרזים בדיור מופחת עם הנחות משמעותיות אך סבירות, בהם בחלק מהמקרים יצומצם אבדן ההכנסות מהקרקע, ועד מכרזים בהם יסובסדו עלויות הפיתוח בצורה ניכרת על מנת שהמכרזים יצליחו”.

“ברצוני להודות לשר האוצר ישראל כץ על התגייסותו למען התכנית החדשה במטרה להביא לפתרון מצוקת הדיור בישראל. תודתי למנכ”ל משרד השיכון יאיר פינס, ליו”ר רשות מינהל מקרקעי ישראל מר עדיאל שמרון וחברי מועצת מינהל מקרקעי ישראל על העבודה המשותפת”.

התכנית שהוצגה תמשיך להציע מגוון פתרונות רלבנטיים, מעודכנים ומתוקנים, תוך יישום לקחים ומסקנות שעלו מהפעלת תכנית מחיר למשתכן.

להלן עיקרי התיקונים הנוגעים לשיטה עצמה:

  • שיווק במסלול דיור במחיר מופחת יבוצע בין השנים 2020 – 2023.
  • שיווק במסלול דיור במחיר מופחת יבוצע באזורים שאינם אזורי "יוקרה."

בין אפשרויות השיווק החדשות שאישרה המועצה תחרות על המחיר למ"ר בנוי

  • מחיר הקרקע והוצאות הפיתוח קבועים במכרז, והמציעים יתחרו על המחיר הנמוך ביותר למ"ר בנוי כאשר ייקבע מחיר מזערי למ"ר, כאשר מציע במכרז שמעוניין להגיש הצעה מיטיבה יותר, יתחייב למחיר המזערי ויוסיף להצעתו תשלום נוסף עבור הקרקע, והתחרות במקרה זה תהיה על התשלום הנוסף עבור הקרקע.
  • תחרות על מחיר הקרקע - מחיר למ"ר בנוי והוצאות פיתוח קבועים במכרז, והמציעים יתחרו על המחיר הגבוה ביותר עבור הקרקע. תחרות בין המציעים על גובה תשלום הוצאות הפיתוח. תחרות על גובה תשלום הוצאות הפיתוח - מחיר למ"ר בנוי ומחיר הקרקע קבועים במכרז, והמציעים יתחרו על גובה תשלום הוצאות הפיתוח.