פורום החוסכים לפנסיה פנה בשני ה8.12.20  לשר האוצר ישראל כץ בדרישה להפסיק את האפליה בין אזרחי המדינה בנושא מימון הפנסיה ולהורות לאלתר על הפסקת ההנחה שמקבלים הזכאים לפנסיה תקציבית במימון הפנסיה שלהם.

כלים
רועי מימרן (צילום: יחסי ציבור)
רועי מימרן (צילום: יחסי ציבור)

כיום כל העובדים השכירים במשק מפרישים לטובת הפנסיה שלהם בין 6 ל- 7 אחוזים משכרם, בהתאם לצו הרחבה [נוסח משולב] לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים התשי"ז-1957. במכתבם לשר הבהירו יו"ר פורום החוסכים לפנסיה רועי מימרן ויורם לביאנט, חבר הוועד המנהל בפורום כי "רק קבוצה אחת זוכה לפרוטקציה לא ראויה ואינה משתתפת בהפרשות לפנסיה כמו יתר הישראלים – זכאי הפנסיה התקציבית שעדיין מועסקים. אלה משתתפים רק ב- 2 אחוזים משכרם. ההפרש, כמובן, ממומן מכספי הציבור כולו, אשר ממילא נאנק בימים אלו תחת עול המשבר הכלכלי. אפליה זו מתקיימת למרות שממשלת ישראל כבר החליטה להפסיק אותה – אך נכשלה בביצוע ההחלטה".

באוגוסט 2005 החליטה הממשלה להגדיל את התשלומים שעובדים ונושאי משרה יישאו בהם לצורך מימון הסדרי הפנסיה התקציבית מהם הם נהנים לשיעור של 5.5% אולם עד היום לא בוצעה החלטה זו. באוגוסט 2015 החליטה הממשלה על הגברת השוויון בתנאי התעסוקה בין מבוטחי הפנסיה התקציבית למבוטחי הפנסיה הצוברת, ולהגדיל את ההפרשה של העובדים לפנסיה התקציבית עד 7% לפי מדרגות שכר.

"אנו נמצאים בתקופה של משבר כלכלי עמוק הגורם לפילוג חברתי וכלכלי. עיני העם ניבטות אל השכירים זכאי הפנסיה התקציבית. הם רואים אמנם עובדים מסורים ומשרתי ציבור נאמנים - אך הם רואים גם פרוטקציוניזם וחוסר צדק הבא על חשבונם, ולא פחות חמור מכך – ממשלה שמחליטה אך לא מיישמת", ציינו מימרן ולביאנט במכתבם לכץ. "אנו קוראים לך להוציא לפועל את החלטות הממשלה שכבר נדונו והוסכמו בעבר ולהשוות את השתתפות העובדים השכירים זכאי הפנסיה התקציבית לשאר השכירים במדינת ישראל. יהיה זה צעד נכון, צודק, הגיוני וחשוב במיוחד בתקופה מיוחדת זו".