רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] פירסמה  מכרז פומבי מספר בש/330/2018 לרכישת זכויות חכירה לבניית 198 יח"ד בשישה מתחמים לבנייה רוויה, בשכונת יהושפט, השוכנת בחלק הצפון מערבי שבערד בנגב, המשתרעים על שטח כולל של כ-22 דונם. יחידות הדיור ישווקו במסגרת תוכנית "מחיר למשתכן"

השכונה  המתוכננת  היא חלק מתוכניות שפורסמו לתוקף ברשומות  ע"י הועדה המקומית ערד, במסגרתן  תוכננה  תכנית אב  על שטח של כ-280 דונם.  תוכנית זו  כוללת הקמת קרית חינוך והקמתן של 850 יח"ד חדשות.

במסגרת התכנית מתוכנן   שביל הולכי רגל ראשי בשכונה כשמצידו האחד מגרשי מוסדות החינוך השונים ומרכז ספורט, היורד בתוך ואדי, אותו עוטפים 3 מתחמי מגורים. כל אלה יקימו רצף עירוני וישתלבו בסביבה הקיימת והמתוכננת. כמו כן, התוכנית כוללת מוסדות ציבור בהם גני ילדים, בתי ספר, אולם ספורט, קונסבטוריון, שטח ציבורי פתוח, דרכים ואזור למסחר.

במסגרת התוכנית והמכרז הנוכחי תשווק קרקע לבניית 198 יח"ד בשישה מתחמים שיבנו על שטח של כ 22 דונם  שבכל מתחם  בין 20-44 יחידות דיור.

מימוש הפרויקט יהווה מנוף לעיר ערד, למשפחות ולאוכלוסיה הצעירה המעוניינות להקים את ביתן באזור, בסמוך לקריית החינוך וכן יתרום להרחבה משמעותית של היצע הדיור לאוכלוסייה המקומית, באזור המתחדש, המשמש גם מרכז בילוי ופנאי הכולל מתקני ספורט, מוסיקה, שבילים ושטחים ציבורים פתוחים.   

שיווק המתחם מתבצע במסגרת התכנית הממשלתית של מחיר למשתכן. במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל, את ציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים ולחתימת חוזה בנייה, לבניית 198 יחידות דיור למגורים.חוברת המכרז תהיה זמינה באתר האינטרנט של הרשות החל מיום 31/10/2018. את חוברת המכרז ודפי המידע אודות המכרז ניתן לקבל ללא תשלום, 10 ימים לאחר מועד פרסום חוברת המכרז באתר האינטרנט, במשרדי רשות מקרקעי ישראל, קרית הממשלה, רחוב התקוה 4 קומה 1 באר שבע טלפון 08-6264227, בימים ב' ו- ד' בין השעות 08:00-13:00 וביום ב' משעה 17:30 – 16:00.

המועד האחרון להגשת הצעות למכרז הוא 31/12/2018 בשעה 12:00 בצהריים.