מפקחי רשות מקרקעי ישראל ממשיכים לפעול כנגד תופעת הפלישות לאדמות המדינה בנגב: מגרשי מגורים ומגרש למבני ציבור בתל שבע פונו מפולשים לטובת שיווק לתושבי המקום

מגרשי מגורים ומגרש למבני ציבור בתל שבע פונו מפולשים. צילום: רמ"י
מגרשי מגורים ומגרש למבני ציבור בתל שבע פונו מפולשים. צילום: רמ"י

 

מפקחי רשות מקרקעי ישראל, בסיוע כוחות משטרה, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז נגד הפלישה לאדמות מדינה בנגב. ביישוב תל שבע פונה מתחם של מגרשים למגורים ומבני ציבור במרכז הישוב אשר נתפס ע"י פולשים. באיזור מולדה נהרסו 3 מבנים בלתי חוקיים, 2 מתוכם נהרסו ע"י הפולשים עצמם, לאחר שהחליטו להימנע מתביעות כספיות להחזר עלויות פינוי, המוגשות ע"י הרשות כנגד פולשים שאינם מבצעים הריסה עצמית.

רשות מקרקעי ישראל ממשיכה בפעילות הפיקוח והאכיפה כנגד תפועת הפלישה לאדמות מדינה בנגב: מפקחי רשות מקרקעי ישראל פעלו בשני מוקדים בנגב כדי לפנות אדמות מדינה שנתפסו ע"י מסיגי גבול. בישוב תל שבע, פעלו מפקחי הרשות לביצוע פסק דין לפינוי השתלטות של מסיגי גבול על קרקע בבעלות המדינה, שנועדה לשמש למבני ציבור ומגרשי מגורים. מסיגי הגבול גידרו ותחמו לשימושם האישי שטח של כ- 3.5 דונם, דבר שמנע את שיווקם של המגרשים הן למגורים והן למבני ציבור.

לאור זאת, הגישה רשות מקרקעי ישראל תביעה לפינוי הקרקע בשנת 2018. לאחר הליך ארוך (5 שנים), בעקבותיו ניתן פסק דין על ידי בית המשפט, ביצעו מפקחי רמ"י, באמצעות נציגי ההוצאה לפועל ובליווי משטרתי, פינוי של המתחם כולו לרבות 3 מבני מגורים, חנות, גדרות וסוללות עפר. המפקחים תפסו חזקה והחזירו את השטח למאגר הקרקעות הציבורי. הפינוי יאפשר את שיווק המגרשים לרווחת תושבי תל שבע. בנוסף, באזור מולדה (סעווה) ביצעו מפקחי רשות מקרקעי ישראל 3 צווי פינוי קרקע במסגרתם נהרסו 3 מבנים בלתי חוקיים, באחד מהם פעלה מספרה.

שני מבנים נהרסו ע"י הפולשים שהקימו אותם, לאחר שהחליטו להימנע מתביעות כספיות להחזר עלויות פינוי, המוגשות ע"י הרשות כנגד פולשים שאינם מתפנים בעצמם.

עו"ד שירה תם, מנהלת חטיבת שמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל: "תופעת הפלישות לאדמות המדינה בנגב רחבת היקף ומשמעותית ומטופלת באופן אינטנסיבי ויום יומי, עם הישגים רבים. נמשיך לפעול ברחבי הארץ לפינוי אדמות המדינה מפולשים ומסיגי גבול.