על מנת לאפשר לחייבים שאינם מסוגלים לפרוע את חובותיהם להתחיל פרק חדש בחיים ללא חובות וללא נושים הנושפים בעורפם, קיים הליך הנקרא פשיטת רגל. הליך זה מאפשר גם חלוקה הוגנת של החוב בין הנושים תוך התייחסות לסוג החוב, אופיו והיקפו. החלוקה מתבצעת בין הנושים בהתאם לקריטריונים הקבועים בחוק, כאשר התהליך מתנהל בכמה שלבים.

כלים
פשיטת רגל וחדלות פירעון
פשיטת רגל וחדלות פירעון

 

מהם השלבים של פשיטת רגל?

פשיטת רגל זהו מונח משפטי אשר מכיר בעובדה שפושט הרגל הגיע לכדי חדלות פירעון, כלומר הוא אינו יכול לפרוע את חובותיו לנושיו. פקודת פשיטת הרגל מאגדת תחתיה כללים והנחיות הנוגעים לתהליך ובד בבד מסדירים את הזכויות והחובות של החייב, הנושים וצדדי ג' אם ישנם. להליך פשיטת רגל טיפוסי ישנם כמה וכמה שלבים, ביניהם: הגשת בקשה לכונס הרשמי למתן צו פשיטת רגל הכוללת דיווח מפורט של החייב. בחינת מצבו הכלכלי של החייב על ידי הכונס הרשמי, עיכוב הליכים כנגד החייב, קביעת צו תשלומים, הכרזה על החייב כעל פושט רגל, חלוקת הון החייב ומימוש נכסיו, והפטרת החייב מחובותיו במידה ועומד בקריטריונים הנדרשים.

העסק הגיע לחדלות פירעון – מה השלב הבא?

במידה והגעתם לכדי חדלות פירעון עליכם להגיש בקשה לפשיטת רגל, שכן מטרתו של הליך זה היא לספק מענה הן עבור הנושים והן עבור החייבים. הגשת הבקשה יכולה להיעשות על ידי החייב עצמו וכן על ידי אחד הנושים, זאת תוך עמידה בקריטריונים הנחוצים. היות והיתרונות של הליך זה גוברים על החסרונות, חייבים רבים בוחרים ללכת בדרך זו ולהיחלץ מחובותיהם. לאחר הגשת הבקשה להחלתו של תהליך פשיטת רגל, לזכותו של בית המשפט עומדת האפשרות לתת צו כינוס נכסים ולקבוע את שיעור התשלומים החודשיים בהם על החייב לעמוד. משמעותו של צו הכינוס היא שהנושים לא יוכלו לפעול כנגד החייב ללא אישורו של בית המשפט, ולמעשה הוא מעכב את כל ההליכים הקיימים או העתידיים כנגדו.

פנייה לעורך דין מקצועי

היות ופשיטת רגל זהו מונח משפטי אשר במסגרתו חלות מגבלות על החייב, וכן יש לו זכויות אותן רצוי וכדאי לממש, מוטב לפנות לעורך דין מקצועי הבקיא ברזי החוק והפסיקה. עו"ד מומחה לפשיטת רגל יוכל לספק ייעוץ משפטי וליווי בכל שלב ושלב ואף להמליץ על הצעד הבא. באמצעות עו"ד ניתן אולי להגיע להסדרים מול הנושים ולוודא כי כל הזכויות של החייב במסגרת ההליך באות לכדי מימוש. כך למשל באמצעות עורך דין ניתן להגיש בקשה לקבל הפטר, שמשמעותה קבלת פטור מתשלום כל החובות שהנם בגדר חובות ברי תביעה. זאת כמובן בהתאם לקריטריונים ולתנאים שנקבעו על פי החוק ומונעים ניצול לרעה של המצב.

משרד עו"ד עמית, פולק, מטלון ושות' כולל מחלקה משפטית מקצועית המתמחה בחדלות פירעון וליטיגציה בנקאית. צוות המחלקה המקצועי ישמח לעמד לשירותכם ולספק לכם ייעוץ משפטי בתחום פשיטות רגל בפרט ובתחומים נוספים באופן כללי.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS