ראש עיריית רמת השרון, אבי גרובר, אינו מקיים את חוק חופש המידע, ומתחמק מבקשת התושבים שיציג לפניהם את הפרוגרמה העירונית לשטחי ציבור, ומבקשתם לנמק מדוע החליטה העירייה לכרות את חורשת העמל ולהקים על שטחה בית ספר למרות שוועדה עירונית הציעה מקומות חלופיים להקמת בית ספר, שלא כרוכים בעקירת החורשה ובבזבוז מיותר של כספי ציבור.

כלים
מנכלית התנועה לחופש המידע עו"ד נירית בלייר (צילום: סיגל בלייר-גת)
מנכלית התנועה לחופש המידע עו"ד נירית בלייר (צילום: סיגל בלייר-גת)

מנכ"לית התנועה לחופש המידע, עו"ד נירית בלייר, פנתה במכתב לגרובר ולממונה על חופש המידע בעיריית רמת השרון, אבי דור, ובו היא  אומרת כי אם יהיה צורך בכך, התנועה לחופש המידע תסייע לתושבים לעתור לבית המשפט כדי לכפות על העירייה לחשוף את תוכניותיה בקשר לחורשת העמל.

מכתבה של בלייר נשלח לאחר שהעירייה סירבה להיענות לבקשת חופש המידע שהגישו התושבים הנאבקים להצלת החורשה. התושבים ביקשו מהעירייה לקבל מידע על החלופות שנשקלו לכריתת החורשה ואת הסיבות לפסילתן, לקבל את הפרוגרמה המאושרת של רמת השרון לשטחי ציבור ואת החישובים שהובילו למסקנה כי יש צורך בהקמת בית ספר נוסף בעיר. כמו כן ביקשו התושבים לדעת  מה תוכניותיה של העירייה בעניין ביה"ס "נווה מגן" שהוקם כבית ספר אך משמש כיום בפועל כמשרדים של העירייה, ומדוע לא יוחזר לתפקד כבית ספר.

"עיריית רמת השרון חייבת לקיים את החוק ולהעביר לתושבים את המידע. זאת חובתה, בלי קשר לתוכן הוויכוח בין העירייה לתושבים בנוגע לחורשת העמל", אומרת בלייר.

"עורך הדין תום סטרוגו (מארגון "משמר החורשה") פנה אליכם בבקשת חופש מידע... ולא זכה למענה ראוי", כתבה בלייר לגרובר, "למר סטרוגו נמסר מידע חלקי בלבד תוך הפניות למענים חלקיים ועמומים בתכתובות קודמות...למעשה המידע לא נמסר כלל וגם לא נמסרו נימוקים לאי מסירת המידע... הטענה כי אי אפשר להעביר מידע על תוכניות שנמצאות בשלבי עיצוב נטענה ללא הסבר ענייני".

"בחירת עיריית רמת השרון לנקוט בדרך כזו במענה לבקשת חופש מידע אינה עולה בקנה אחד עם חובתה לפי דין ונראית כהתחמקות שאינה יאה לה מחובה זו", כתבה בלייר, "אנו מפצירים בכם לשקול שנית את תשובתכם תוך ניסיון אמתי וכן למסור מידע למבקש. שאם לא כן, לא תותירו בפני מבקש המידע ("משמר החורשה") כל ברירה אלא לפנות להליכים משפטיים, ובכוונתנו לסייע בידו בפנייה לעזרת בית המשפט".

חורשת העמל, בה למעלה מ-150 עצים, היא הריאה הירוקה היחידה במרכז האורבני של רמת השרון ואחת משתי החורשות הגדולות האחרונות ברמת השרון. החורשה מהווה בית קבוע וחסר תחליף לקיפודים, חרדונים, עטלפי פירות, נקרים, יונקי דבש וציפורי אדום-חזה, והיא יעד פופולרי לטיול ופנאי בקרב ילדים ומבוגרים בעיר. ארגון "משמר החורשה" הנאבק בהחלטה לכרות את החורשה כדי להקים במקומה בית ספר הציע מספר חלופות להחלטה לכרות את החורשה, וגם חברי מועצת העיר ניסו להעלות את הנושא לדיון במועצת העיר, אך בינתיים ראש העיר נמנע מלהתייחס לחלופות.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS