עיריית רמת השרון אינה יכולה להגיש בקשה להיתר לתכניתה השנויה במחלוקת לכרות את חורשת העמל בלא אישור מועצת העיר. כך קובע עורך הדין תום סטרוגו, נציג ארגון "משמר החורשה" הנאבק נגד כריתת החורשה, במכתב ששלח אתמול (יום ב'( לראש עיריית רמת השרון אבי גרובר. סטרוגו אף מזהיר במכתב את גרובר מפני ההשלכות של החלטה ללא אישור מועצת העיר.

כלים
חורשת עמל(צילום: עמית גירון)
חורשת עמל(צילום: עמית גירון)

"נמסר לנו כי קיימת כוונה להגיש ולאשר בקרוב ברשות הרישוי את הבקשה להיתר הבניה של בית הספר היסודי בחורשת העמל. זאת, בכדי למנוע מאת המתנגדים הרבים, לרבות מקרב חברי המועצה, את הזכות החוקית והלגיטימית העומדת להם להתנגד למתן ההיתר, ומתוך ניסיון לבצע מחטף מעל לראשם של התושבים ושל חברי המועצה", כתב סטרוגו לגרובר.

"הננו להדגיש, כי לא ניתן להגיש הבקשה להיתר טרם תתקבל החלטת מועצת העיר המאשרת את עצם הבניה של ביה"ס במקום המיועד. זאת, בייחוד כאשר אך לפני מספר חודשים התקבלה החלטה של מועצת העיר, לפיה המועצה מתנגדת לבנייה של בית ספר בחורשת העמל ומורה על הקמת ועדה לבחינת חלופות, תוך הפסקת קידום והוצאת כספים הנוגעים להקמת בית ספר בשטח החורשה. העירייה אינה יכולה להגיש הבקשה להיתר ללא אישור מועצת העיר, כאמור לעיל, ומי אשר יחתום על בקשה שכזו, כביכול מטעם העיריה, יפעל ללא סמכות והפעולה תהא בלתי חוקית, על כל המשתמע, תוך נשיאה באחריות לרבות על הוצאת כספים ללא אישור.

"נוכח סוגיות כבדות משקל של אחוזי בניה, גודל מינימלי של שטחי קרקע לבניית בית ספר, איחוד חלקות, תצ"ר ערוך כדין, מקומות חניה ועוד, לא ניתן להגיש את הבקשה להיתר בניה במסלול רשות רישוי ומן הראוי להגישו לוועדה המקומית ולקיים בפניה הליך מוסדר במסגרתו תישמענה התנגדויות של התושבים". הודיע סטרוגו לראש העיר.

180 עצים בסכנת כריתה

חורשת העמל, בה למעלה מ-180 עצים, היא הריאה הירוקה היחידה במרכז האורבני של רמת השרון ואחת משתי החורשות הגדולות האחרונות ברמת השרון. החורשה מהווה בית קבוע וחסר תחליף לקיפודים, חרדונים, עטלפי פירות, נקרים, יונקי דבש וציפורי אדום-חזה, והיא יעד פופולרי לטיול ופנאי בקרב ילדים ומבוגרים בעיר. ארגון "משמר החורשה" הנאבק בהחלטה לכרות את החורשה כדי להקים במקומה בית ספר הציע מספר חלופות להחלטה לכרות את החורשה, וגם חברי מועצת העיר ניסו להעלות את הנושא לדיון במועצת העיר, אך בינתיים ראש העיר ממשיך ונמנע מלהתייחס לחלופות.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS