עיריית רמת השרון הגישה לוועדה המקומית לתכנון ובנייה בקשה להיתר בנייה להקמת בית ספר בחורשת העמל. משמעות הקמת בית הספר במיקום זה היא כריתת החורשה, אחת החורשות והריאות הירוקות הגדולות האחרונות ברמת השרון ובגוש דן. בנוסף, התוכנית כוללת ביטול של 33 מקומות חניה ברחובות הסמוכים ויצירת בעיות תחבורה בסביבה בלא מענה. 

כלים
חורשת עמל (צילום: עמית גירון)
חורשת עמל (צילום: עמית גירון)

עצם הגשת הבקשה מנוגדת לכאורה לפקודת העיריות, כיוון שמועצת העיר מתנגדת לכריתת החורשה ולהקמת בית הספר במקום וקיבלה החלטה לפיה על העירייה להקים ועדה לבחינת חלופות לתוכנית ולהפסיק כליל לקדם אותה ולהקצות לה כספים – וכן להדיח את גרובר מתפקידו כיו"ר הוועדה המקומית. לוועדה המקומית אסור לדון בבקשה.

"למרבה התדהמה נודע למרשנו כי הוגשה לוועדה המקומית לתכנון ולבניה בקשה להיתר בניה להקמת בית ספר בחורשת העמל, לכאורה על ידי עיריית רמת השרון ואתה חתום עליה", כתב עורך הדין תום סטרוגו המייצג את תושבי השכונה הסמוכה לחורשה ואת ארגון "משמר החורשה" הנאבק נגד הכריתה במכתב ששלח היום לראש העירייה אבי גרובר.

"נוכח החלטת מועצת העיר, המתנגדת לבניה בחורשת העמל, אין זה אפשרי להגיש בקשה להיתר, כביכול מטעם העירייה. שכן, כאמור, מועצת העיר מתנגדת לכך. פעולתך זו הינה בניגוד גמור להחלטת מועצת העיר ואין לה כל תוקף", כתב סטרוגו לגרובר, "מדובר בשימוש בקרקע ציבורית ובכספי ציבור השייכים לעירייה כנאמנה של הציבור. מועצת העיר, אורגן מוסמך של עירייה, המוסמכת לקבל החלטות בנוגע לחלוקת משאבים, שימוש בקרקעות ציבור וכספי ציבור, קיבלה החלטה ברורה ומפורשת. ראש העירייה אינו מוסמך לפעול בניגוד להחלטה זו. יש בכך משום ניסיון לחתור תחת החלטת המועצה שלא כדין".

"יודגש כי לפי סעיף 140 לפקודת העיריות ראש העירייה "מחויב ואחראי לקיום החלטות מועצת העיר". הגשת הבקשה להיתר בחתימתך, כביכול מטעם העירייה, הינה בבחינת מצג שווא. שכן, כאמור מועצת העיר מתנגדת לכך. פעולה זו הינה ללא סמכות ובלתי חוקית ובטלה מאליה, והוועדה המקומית אינה רשאית לקבל את הבקשה ו/או לדון בה. פעולה בניגוד לפקודת העיריות עלולה להשית אחריות אישית על כל המשתמע. כמו כן, הוועדה המקומית אינה יכולה לדון בבקשה להיתר בטרם יתקיים דיון בהחלטת מועצת העיר להדיח אותך מתפקידך כיו"ר הוועדה המקומית".

180 עצים בסכנת כריתה

חורשת העמל, בה למעלה מ-180 עצים, היא הריאה הירוקה היחידה במרכז האורבני של רמת השרון ואחת משתי החורשות הגדולות האחרונות ברמת השרון. החורשה מהווה בית קבוע וחסר תחליף לקיפודים, חרדונים, עטלפי פירות, נקרים, יונקי דבש וציפורי אדום-חזה, והיא יעד פופולרי לטיול ופנאי בקרב ילדים ומבוגרים בעיר. ארגון "משמר החורשה" הנאבק בהחלטה לכרות את החורשה כדי להקים במקומה בית ספר הציע מספר חלופות להחלטה לכרות את החורשה, אך בינתיים ראש העיר ממשיך ונמנע מלהתייחס לחלופות.

מעיריית רמת-השרון נמסר: "מדובר בטענות שאינן עולות בקנה אחד עם המציאות בשטח. התוכנית להקמת בית ספר יסודי בחורשת עמל, בדומה לכל מהלך של עיריית רמת השרון, מבוצעת על פי חוק ותוך קבלת כלל האישורים הרלוונטיים. לא ברור מאין "נודע" לתושבים על היתר כזה או אחר ונראה כי מדובר ברכילות זולה שנועדה לקדם אינטרס צר על גבם של אלפי ילדים. ראש העיר אבי גרובר ימשיך ליישם את תוכנית גרובר בתחום החינוך וביתר התחומים ויצעיד את העיר להישגים נוספים. מיותר לציין, שרק בשנה הנוכחית, שתלה עיריית רמת-השרון למעלה מ-400 עצים חדשים ברחבי העיר."