איכות השלטון בבקשה לבג"ץ להצטרף להליך במעמד "ידידת בית המשפט" בתיק ערעור בחירות לראשות עיריית בת ים. התנועה לאיכות השלטון הגישה היום (יום ב') בקשה להצטרף להליך דיון נוסף בתיק 2125/17 (אלי יריב נ' יוסי בכר ומדינת ישראל) במעמד "ידידת בית המשפט"

כלים
צילום: אילוסטרציה
צילום: אילוסטרציה

בקשה זו עניינה בבבקשה לדיון נוסף בפסק דינו של בית המשפט הנוגע לבחירות לראשות עיריית בת ים. בפסק הדין הכשיר בית המשפט את הבחירות בעיריית בת ים על אף ליקויי בחירות רבים,  ובכך הציב רף גבוה במיוחד לביטול בחירות.

פסק דין זה יצא תחת ידו של בית המשפט הנכבד בתקופה שבה שחיתות ברשויות המקומיות ובהליכי הבחירות בפרט, הפכה לחזון נפרץ. בקביעה, כי אין משמעות והשלכות מעשיות להשחתת הבחירות, יש מסר קשה המסייע להתדרדרות ערכי מינהל תקין, טוהר מידות וטוהר הבחירות ברשויות המקומיות. קל וחומר, כאשר מדובר באופן ספציפי בעיריית בת-ים אשר מנסה בימים אלו להתאושש ממעשי שחיתות של ראש עירה הקודם.

נוכח הדברים ועל רקע מעורבותה של התנועה במאבק בשחיתות ונקודת המבט הרחבה והייחודית שלה, מבקשת התנועה להצטרף להליך דנן במעמד "ידידת בית משפט". 

לעמדת התנועה, כל אחד מהליקויים אשר נפלו בבחירות לראשות עיריית בת ים, לא כל שכן, משקלם המצטבר – פגעו פגיעה קשה בטוהר הבחירות, ובשל כך חיוני כי בית המשפט ייתן לפגיעה זו משמעות מעשית ויבטל את פסק הדין ואת הנחות היסוד אשר נקבעו בו, ובפרט את הקביעה כי אין מדובר בליקויים היורדים לשורשו של עניין. התנועה תבקש כי התיק יוחזר לבית המשפט המחוזי על מנת שזה יוכל לערוך כימות, ולו אומדנה, של ההשפעה שעשויה הייתה להיות לליקויים אלו על הבחירות.

כמו כן, התנועה תבקשכי יופחת סכום ההוצאות הגבוה אשר הושת על אלי יריב, זאת נוכח הצורך לאפשר למאבק למען טוהר הבחירות להימשך ולמנוע חסמים בלתי-רצויים על ערעורי בחירותבעלי בסיס עובדתי ומשפטי.

טוהר הבחירות הוא ערך עליון אשר מבקש להגשים את זכות היסוד הבסיסית והנעלה בדמוקרטיה – זכותו של אדם לבחור ולהיבחר. על מנת שזכות זו תוגשם יש לוודא כי הבחירות התקיימו, בין היתר, תוך שמירה על כללי המינהל התקין וטוהר המידות.

ליקויים רבים נפלו בבחירות לראשות עיריית בת ים, ובית המשפט אף הכיר ברובם אך לא הכיר בהם כליקויים היורדים לשורשו של עניין. לעמדת התנועה, כל אחד מבין ליקויים אלו לא כל שכן, משקלם המצטבר – פגעו פגיעה קשה בטוהר הבחירות.