איכות השלטון לרה"מ- יש לנקוט בהליכים להרחקת מר אריה דרעי משולחן הממשלה, עקב החקירות הפליליות נגדו, ועל רקע הקלון שכבר דבק בו על רקע החקירה המתנהלת ונוכח הקלון הכבד שדבק בדרעי עקב התנהלותו הפלילית בכהונתו הקודמת כשר, קוראת התנועה לראש הממשלה לשקול בשנית האם ראוי שאדם כזה ישב אל שולחן הממשלה, יאחז בסמכויות שר וינהיג את השלטון המקומי במדינת ישראל.

צילום: אילוסטרציה
צילום: אילוסטרציה

התנועה, כידוע, התנגדה למינוי מר אריה דרעי לשר בממשלת ישראל. לעמדת התנועה, אדם שמעל בתפקידו הציבורי ובפרט בשליחותו כשר בממשלת ישראל, ועבר עבירות של שוחד, מרמה והפרת האמונים אינו יכול לשוב ולקבל לידיו סמכויות ציבוריות ולנהל נכסים ומשאבים של הציבור.

מינויו של דרעי לשר פגעה פגיעה חמורה בעקרונות שלטון החוק ובאמון הציבור ברשויות השלטון ובנבחריו. כהונה של עבריין מורשע בשוחד כשר שוחק את היושר והיושרה של הרשות הציבורית, ופוגע באמון הציבור.

שמו של דרעי, נכתב בפנייה, נחרת לדיראון עולם בדברי הימים של מדינת ישראל, כמי שהכניס בשעריה את "תת-תרבות השוחד, האופיינית למדינות נחשלות ולמשטרים מושחתים" וכמי שהביא את תת-תרבות זו לדרגת שכלול ואמנות, עד שהפכה לאורח חייו ואפיינה את כל הליך עלייתו לגדולה במשרד הפנים החל מדרגת היועץ לשר, דרך משרד המנכ"ל וכלה בכס המיניסטר עצמו.

אמנם חזקת החפות עומדת לחשודים, אך אין ענייננו כאן באדם מן השורה שחשוד בפלילים, אלא בשר המכהן כאשר קופת השרצים התלויה מאחורי גבו כוללת הרשעות בפלילים ובפרט בשוחד, ומעליו תלויה עתה עננת חשדות חמורים נוספים. ולכן קוראת התנועה ולמעלה מ75,000 אזרחים שחתמו על עצומת התנועה בעניין, לראש הממשלה להרחיק את דרעי משולחן הממשלה. עמק ברכה סמנכ"ל ארגון ופעילות אזרחית