מחר, יום ג' 31.1.17 בשעה 11:30 יתקיים בבית המשפט המחוזי בת"א דיון בעתירת התנועה לאיכות השלטון כנגד משרד הביטחון לקבלת העתק דו"ח שמגר הסופי והמלא כפי שהוגש לממשלה ולשר הביטחון, לרבות המלצות שערכה הוועדה למען גיבוש מדיניות משא ומתן עתידי בנושא חטופים ונעדרים ישראליים.

כלים
תמונה: אילוסטרציה
תמונה: אילוסטרציה

טענת התנועה, כפי שהובאה בעתירה היא כי המידע אותו מבקשת התנועה נוגע לסוגיה בעלת חשיבות יתרה במציאות הישראלית הנוכחית והנוגעת לפדיון שבויים וחטופים ולפרסום המלצות הוועדה שהוקמה למען גיבוש מדיניות בניהול משא ומתן עתידי בנושא חטופים ונעדרים בישראל, בראשות נשיא בית המשפט העליון לשעבר מאיר שמגר. מטרת העתירה היא הגשמת הזכות הבסיסית לה זכאי כל אזרח ותושב במדינת ישראל – והיא זכות הגישה למידע על פי חוק חופש המידע.

פרסום דו"ח הוועדה נוגע לסוגיה העומדת על סדר היום הציבורי ואשר חייבת להיות נתונה לביקורתו ולפיקוחו של הציבור.

יתרה מכך, חלק מהמלצות הוועדה עוסקות בעניינים פרוצדורליים כגון, זהות הגוף המטפל בסוגיה (ראש הממשלה או משרד הביטחון) ואלו כבר פורסמו בעבר בתקשורת ועל כן, לא ברור סירובו הגורף של משרד הביטחון להעברת הדו"ח, ולו בחלקו.

המידע אותו מבקשת התנועה עומד בסייגים אשר נקבעו בחוק, וכן במבחנים אותם קבעה הפסיקה. סירוב משרד הביטחון, מנגד, אינו עומד בתנאים אשר נקבעו בהלכה הפסוקה, הוא מחטיא את מטרתו המוצהרת והוא רווי פגמים היורדים לשורשי שיטת המשפט המנהלי הישראלי.

על כן, נוכח הפגמים המנהליים שבסירוב משרד הביטחון, נוכח חשיבותו של המידע המבוקש לשם הגשמת האינטרס הציבורי וכן הגשמת התכליות בבסיסו של חוק חופש המידע וההלכה המפרשת אותן, מבקשת התנועה מבית המשפט להורות למשרד הביטחון למסור העתק הדו"ח.