משרד התיירות פותח את שנת 2017 עם מבנה ארגוני חדש המותאם לדינאמיות ולשינויים בעולם התיירות - אגף השיווק יעבור לניהול מותגי תיירות, אגף אסטרטגיה ותכנון יספק באופן שוטף מידע מקצועי לעובדי המשרד ולתעשייה ותיבנה תכנית אב לתיירות, מנהל התקינה יהפוך למנהל חוויית התייר, תפותח שכבת ניהול ביניים שתאפשר מסלולי קידום, יפותחו קורסים ייעודיים להכשרת העובדים לתפקידים החדשים. מנכ"ל משרד התיירות אמיר הלוי: "עם כניסתי למשרד הבנתי שיש צורך קריטי לערוך שינוי במבנה הארגוני כדי להתאים את פעילות המשרד לשוק התיירות הדינאמי החדש, ובמיוחד לצד המהפכה הדיגיטלית בה הוא נמצא.

שר התיירות יריב לוין - מיישר קו עם חדשנות הנהוגה במדינות ה- OECD
שר התיירות יריב לוין - מיישר קו עם חדשנות הנהוגה במדינות ה- OECD

לאחר שנים ארוכות של הזנחת כוח האדם במשרד, השנה ייפתחו תפקידים חדשים, עובדים יוכלו להתקדם ולהתמקצע, ובכך נמקסם את האפקטיביות של המשרד". חברת מטריקס ביצעה עבור משרד התיירות תהליך אבחון ארגוני מקיף שכלל התייחסות למחקר השוואתי ביחס למגמות ארגוניות ואסטרטגיות בארגונים דומים במדינות ה-OECD.

לאחר שנים ארוכות בהן לא נערכו כל התאמה או ריענון במבנה הארגוני של משרד התיירות, כדי להתאימו לשוק התיירות הדינאמי, מציג היום משרד התיירות יחד עם חברת "מטריקס" את המבנה הארגוני החדש, המותאם לאתגרי התעשייה הנוכחיים. במסגרת המבנה החדש יפתחו תפקידים חדשים, עובדי משרד התיירות יעברו הכשרות והדרכות לתפקידים החדשים, כדי לשפר את מקצועיותם ולאפשר להם להתפתח ולהתקדם.

המבנה החדש יאפשר שיפור יכולות המחקר האסטרטגי ותכנון ארוך טווח באמצעות אגף בכיר לתכנון, מדיניות ואסטרטגיה; השבחה של הכלים והיכולות של מינהל שיווק להתמודד עם אתגרי השיווק בכלל ועם אתגרי השיווק בעידן הדיגיטלי בפרט; יוקם מינהל חוויית התייר במקום מינהל תקינה תפעול ואיכות השירות אשר ימקד את הפעילות בשיפור חוויית התייר ומינהל פתוח ותשתיות יהפוך למינהל יוזם על פי תכנית אסטרטגית ארוכת טווח ובהתאם לצרכי התעשייה.

בנוסף נוצרה שדירת ניהול בדרגת ביניים תוך הלימה בין האחריות והסמכות בכל תפקיד, ובין דרגת העובד והמנהל.

חברת מטריקס ביצעה עבור משרד התיירות תהליך אבחון ארגוני מקיף שכלל התייחסות למחקר השוואתי ביחס למגמות ארגוניות ואסטרטגיות בארגונים דומים במדינות ה-OECD, החברה קיימה מפגשים מקצועיים מול גורמי המשרד, מול משרדי ממשלה וגופים ציבוריים רלוונטיים אחרים ומול התעשייה, קיימה סדנאות, למדה להכיר את מאפייני התעשייה והענפים השונים בה ובכלל זה הצרכים השונים ומנגנוני הפעולה של המשרד. החברה ביצעה ניתוח מעמיק של יחידות ופעילויות המשרד ובהתאם נבנה המבנה הארגוני החדש.

מנהל השיווק, המתוקצב בכחצי מיליארד ₪ בשנה, יעבור שינוי מהותי, שעיקרו מעבר ל'ניהול מותגים', כנהוג כיום בשיווק תיירות למדינות, לערים ולאזורים. עובד אשר ינהל מותג, למשל "אילת" או "תיירות ספורט" - ירכז את כל הקשור במותג מול אגפי המשרד השונים, כמו תשתיות, חוויית התייר וכדומה.

עם זאת יצוין, כי המתווה לשינוי מבנה אגף השיווק עדיין לא הסתיים, מאחר שבמשרד סבורים כי יש לחכות למינוי סמנכ"ל שיווק חדש, שאמור/ה להיכנס לתפקיד בסיום תהליך מכרזי בחודשיים הקרובים. הוחלט כי נכון יותר יהיה להשאיר לסמנכ"ל את החופש לתת את תרומתו/ה בנושא, כדי למקסם את פוטנציאל ההצלחה במילוי התפקיד.

רקע:

התיירות בעולם נמצאת במגמת עלייה. משרד התיירות בהובלת השר יריב לוין והמנכ"ל אמיר הלוי פועל בשנתיים האחרונות במספר צירים אסטרטגיים מקבילים שתכליתם שינוי מגמה משמעותי בתנועת התיירים הנכנסת לישראל במטרה למקסם את הפוטנציאל הגלום בה ביחס למגמת הגידול העולמית.

צירי הפעולה האסטרטגיים מוקדו בשינוי תודעתי לחשיבות התעשייה למשק הישראלי, בפישוט והקלת רגולציה, במאמצי שיווק חסרי תקדים ובעבודה מקיפה המובלת ע"י חברת מטריקס העוסקת בהתאמה מבנית ותפקודית של המשרד לאתגרי תעשיית התיירות הקיימים והעתידיים.

על פי ניתוח שערכה חברת מטריקס, סביבת הפעילות של משרד התיירות הינה ייחודית במידה רבה למשרד ממשלתי ומחייבת התייחסות מתאימה במודל ההתארגנות של המשרד:

המשרד הינו כלכלי בעל זיקה גם להיצע של המוצר התיירותי וגם לביקוש;

התפוקה נמדדת בערכים כלכליים משמעותיים למשק הלאומי;

לענף התיירות פוטנציאל תרומה גדול לתדמיתה ולמעמדה של מדינת ישראל בעולם;

תחומי שיווק מותגים ופעילות עסקית זרים במידה רבה לפעילות השכיחה של משרדי ממשלה;

המשרד פועל במגוון רחב מאוד של מדינות ותרבויות, ובסביבה של שינויים גיאופוליטיים וכלכליים המשתנים באופן תמידי ולכן זקוק לגמישות תפעולית מירבית.

תעשיית התיירות הינה תעשייה דינאמית המשנה את פניה וטעמיה.

לפיכך החברה התבקשה ליצור מבנה ארגוני ותפקודי הנשען על תרבות ארגונית, תפיסת ניהול ועבודה המאפשרים למקסם את יכולות המשרד לבצוע מטרותיו ויעדיו ולהוביל את תעשיית התיירות להיות מנוע צמיחה משמעותי של הכלכלה הישראלית.

שנת 2017 תהווה את תחילת היישום של המבנה הארגוני החדש. הנהלת המשרד מייחסת חשיבות רבה למהלך היישום, שיתבסס על "תהליך הקמה" של כל אחת מהיחידות הארגוניות במשרד במודל החדש. זאת, בהובלת מנהל היחידה, בליווי יועץ מחברת מטריקס ובשיתוף עובדי היחידה. במסגרת זו העובדים יהיו שותפים לביסוס והטמעת שיטות, כלים ותפיסות עבודה חדשות.