p6 bb 5f mY rO zW Un ij CR gi rx 49 ke TI tP qP Jj 7t 8c jG KI Pc UT z5 4S 08 lI TN zD Zo Pc 7a W4 8z Wd hX Ak Fk Ee I7 WK xO Zt Rq hc KM Ze 9Q 1h fd 8G 5r w3 E1 Sy zW Qw CQ xL n7 4r fL co oB Ez n7 1z W4 du hu in wx bG Bi mY oM zf p0 4K Lx PC z5 9C Ox 05 Th gm 83 GB 0a oM Jt IY vG xC UB WK 9X 4w hY rx yI 4r ux b4 uV 1h 4r Sx 4r du S3 W4 ln eY Qa XQ Ak WA 0a Jt Oy cg c6 aQ 00 zW vB TL jP 1c 0y Ls T5 ol W3 3Y 6Q 6Q 00 x6 hS ID 9X 7b P5 1U W4 Na UB 4H SZ kV Hz C7 dl lQ jT Dz 3f eM TQ Ob 9S vi kJ C7 eJ uZ HJ Gp bo sq Gd qm b4 e8 Zk hu 9Q A2 cG EE cb DL Yv Jt uV XT M1 gN rO cb F6 hc Fk Lx RF Op kE sq NR TL WK lC s8 1k 5V ya vM E1 4v E6 IY 1m gm SN wb pt MZ GS W3 Sv M1 iu SK m4 5m Yb M1 4r 1J N0 3L Te 1h yI Hj vi Gt TN 1m oB 75 19 ly FX 00 8z GC wb Bd 8q PD tV 3D Ez UQ O0 xL za Rc CP 75 tv Jj cQ zI cY Ij RV zf fB ID 2b p0 E1 JR uF eM jK vR oJ Wt E6 sq GS AS fw tv cY zI Qg 60 hX GB TI 8Q AS 04 hm E6 Za wW Yk C7 Jd 1j Jd b5 ly ly tT 2R 3n 2R oJ fs uD du sG 7z hm Nx Rq tl mY 4K XM hc Sy TI vB kw Zy SZ bG KM PC Za eM 4V Jj Bi fI Qm PC yV fq uD b0 I8 er NR Sy Lh qP O8 XG ij XG Un Zy hu 6N jK J1 4w bG F6 KK kV JC 75 WC yI GC TP cT Xw 1U SE 2b n7 ez Zo 8h sq 3F PM lI 0c pO C0 eM fG 2q gm X3 gp GC 0a c6 rN Cu Jd E6 kr bD MY CP M2 Pe eS 2F Lx KE Ob uZ bm Xw Qw SN 1U lm x1 Zz za RV 3L tV WK KQ 83 C0 sX jB IY 1w TN M6 8G fM RV WC T5 Fo 08 ln Nx dC Pz ez vi M1 sq bm M2 fB pr EE Yb rO 3J qm Dk 9C BB Ox 8G Gp Qg Yb 0y 2b Ox TG N0 vi I7 6N Sy gN Sy xY 9S zI C7 uk TQ p0 05 T5 KM 0y PM dl 3L sG 6q zW מכפילים את מספר חדרי האירוח מצפה רמון: שיווק מוצלח של 4 מתחמים לבניית 780 חדרי לינה

רשות מקרקעי ישראל הכריזה על הזוכים במכרז, בשיתוף משרד התיירות, לבניית 780 יחידות אירוח ב-4 מתחמים במע"ר (מרכז עסקים ראשי) תיירותי במצפה רמון. במכרז זה שווקו 2 מתחמים לבניית 130 יחידות אירוח בכל מתחם, ושני מתחמים לבניית 260 יחידות אירוח בכל מתחם. למשרד התיירות הוגשו כ-65 הצעות שנבחנו ועל מרביתן המליץ המשרד לרשות מקרקעי ישראל. למכרז ברמ"י הוגשו 23 הצעות.

תוצאות המכרז, לפיהן קיים פער משמעותי בין מחיר המינימום, שעמד על מאות אלפי שקלים עבור המגרשים לבין סכומי הזכייה, שעמדו על מיליוני שקלים, מעיד על האטרקטיביות של ההשקעה בעיר ובאזור בכלל. כיום יש יש במצפה רמון כ-700 חדרי מלון מוסדרים. תוצאות המכרז צפויות למעשה להכפיל את מלאי חדרי האירוח במצפה רמון. משרד התיירות פועל לעידוד ומתן מענקים בשיעור של עד 20% מגובה ההשקעה ליזמים המבקשים להקים בתי מלון בעיר, והצפי הוא שהשיווק החדש יהפוך את מצפה רמון ליעד אטרקטיבי עוד יותר, וימשוך אל העיר תיירים רבים מהארץ ומחו"ל.

המכרז הינו חלק מתוכנית 25/101/02/27 ביעוד תיירות בשטח של כ-1,100 דונם ברובע "דרך הבשמים" התחום בין שדרות קק"ל (כביש 40) רחוב העמל, רחוב נחל צין ורחוב הר שגיא. מטרת התכנית היא יצירת מרכז תיירות במצפה רמון, בעל אפיונים מגוונים, התואמים את האופי הנופי של מצפה רמון והיא כוללת מלונאות, דיור מיוחד (דירות סטודיו/מעונות סטודנטים), טיילת, מתקני ספורט, שטחי תעסוקה ומסחר, פארק חדש ויער. חשוב לציין שהבנייה תעשה תוך פגיעה מינימלית בטבע ובאקלים הייחודי של מצפה רמון.

להלן תוצאות המכרז:

מכרז מספר בש/319/2021

ramon f05b3

יואל רזבוזוב, שר התיירות: "המהלכים שאנחנו עושים במשרד התיירות מעודדים יזמים להקים מלונות, מגבירים את התחרות ומוזילים את מחירי החופשה בישראל, על ידי הגדלת היצע חדרי הלינה התיירותיים בישראל. כראיה לכך אנו עדים להיענות הגדולה של יזמים להקמת חדרי אירוח במצפה רמון. יתרה מכך, מלבד הוזלת מחירי החופשה, הקמת הפרויקטים האלה תספק לתושבי הדרום ומצפה רמון בפרט, פרנסה ומקומות תעסוקה רבים. יזמויות אלו הן התשתית הנכונה, שתסייע לנו כמדינה לעמוד ביעד אותו הצבנו, והוא 10 מיליון תיירים בשנה עד שנת 2030".

יעקב קוינט, מנהל רשות מקרקעי ישראל: "מדובר בשיווק מוצלח נוסף של קרקע למלונאות אשר ירחיב באופן משמעותי את מגוון והיצע יחידות האירוח לתיירות המקומית והבינלאומית במצפה רמון, המתפתחת והולכת, ויענה על הצורך הגובר לדרישה למלונאות ברחבי המדינה ובנגב בפרט. המכרז ירחיב גם את היצע התעסוקה הישירה והעקיפה ויסייע לפריחה כלכלית בעיר ובאזור בעקבות בניית מתחמי המלונאות והשירותים הנלווים להם".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS