רשות מקרקעי ישראל יחד עם משרד התיירות מפרסמים 2 מכרזים מקוונים למלונאות. באחד מהם ישווקו 5 מתחמים למלונאות ונופש ברובע השדה, אילת להקמת 721 יחידות אכסון מלונאי; במכרז השני ישווקו 2 מתחמים למלונאות ונופש בלגונה המזרחית שבחוף הצפוני באילת להקמת 1,172 יחידות אכסון מלונאי

הדמיה רובע השדה אילת. קרדיט: נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים.
הדמיה רובע השדה אילת. קרדיט: נעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים.

"אני מברך על יציאת המכרז באילת הכולל שטחי תיירות, מלונאות ונופש לצד מסחר, טיילת, מדרחוב ונוף פתוח לים, וכל זאת לצד שטחים פתוחים רחבי ידיים ושלל שטחי חניה. ואני מאמין כי שיווק המתחמים צפוי לחזק את אילת המהווה מרכז תיירותי חשוב ואת אזור הלגונה ורובע השדה בפרט, ולענות על הדרישה ההולכת וגדלה לחדרי נופש ותיירות בעיר בהתאם לקצב הגידול באוכלוסייה ולתיירות הנכנסת. רשות מקרקעי ישראל שמה לה למטרה לחזק את העיר אילת בכמה דרכים בין היתר באמצעות פינוי שטחי בסיס חיל הים לטובת פיתוח העיר. " אומר יעקב קוינט מנהל רשות מקרקעי ישראל.

פרטי המתחמים במכרז ל-5 מתחמים ברובע השדה:

tbl1 444c2

פרטי המתחמים במכרז ל-2 מתחמים בלגונה המזרחית: 

tbl2 e1a40

המכרז להקמת 5 מתחמים ברובע השדה הינו חלק מתוכניות 602-0514125, 109/101/02/2 ('פינוי מתחם שדה התעופה אילת'). התוכניות מתפרסות על שטח כולל של כ-1,046.87 דונם במתחם שדה התעופה שהתפנה באילת ומטרתן עדכון שימושי הקרקע כך שיתאימו לתוכניות החדשות במקום, ריכוז המגורים במרכז המתחם ברצף למגורים המתוכננים בבריכות המלח ממזרח, סביב שדרה מרכזית ופריסת יעודי מלונאות בחלק הדרומי, ברצף למתחם המלונות ממזרח והתאמת התכנון לאקלים המקומי היחודי. עוד בתוכניות אלה, הקמת מתחם מלונאות, נופש ואטרקציות תיירותיות משולבים במסחר ומגורים וחיזוק הקשר בין המרכז העירוני של העיר והטיילת בחוף הצפוני.

עוד כוללת התוכנית ניצול המבנה הטופוגרפי הטבעי של האתר ומתן עדיפות למלונות במיקום המאפשר מבט לנוף ים סוף ולהרי אדום, יצירת מדרחוב תיירותי-מסחרי שוקק חיים לאורך הציר המרכזי בתוך המתחם וקישורו למרכז העירוני של אילת, יצירת חזית מלונות רצופה לאורך הצד המזרחי של דרך הכניסה הראשית לעיר, יצירת רצף גופי מים, לכל אורך המתחם, כמוטיב עיצובי מרכזי ומוקד משיכה יחודי של המתחם ושילוב תוואי מסילת הרכבת ותחנת אילת בתוכנית.

המכרז להקמת 2 מתחמים בלגונה המזרחית הינו חלק מתוכנית 53/114/03/2 ('חוף צפוני אילת - אזור הלגונה המזרחית'). התוכנית מתפרסת על שטח כולל של כ-599.57 דונם ומטרתה תכנון התואם למתחם תיירות ומלונאות אשר יקנה לו אופי ייחודי התואם למקום ולזמן ובתוך כך הרחבת היקף חופי הרחצה ויצירת נוף פנימי עשיר לכל מגרשי המלונאות אשר אינם בסמיכות לים סוף. התוכנית מהווה המשכיות ורציפות למרקם העירוני הקיים ולמתוכנן מצפון וממזרח.

עוד כוללת התוכנית כ-2,200 יחידות אכסון מלונאי לסוגיו, כאשר גובה הבניה בתוכנית יהיה עד 6 קומות בחלק האחורי ואילו בחלק הקדמי השוכן בסמיכות לחוף הים, גובה הבנייה יהיה 3 קומות, כך שיהיה נוף פתוח ומבט אל הים בכל האזורים.

לא תתקבלנה הצעות למכרז מתחת למחיר המינימום. המכרז הינו למומלצי משרד התיירות בלבד. את הבקשות לקבלת המלצה ממשרד התיירות יש להגיש בהתאם לתנאים אשר יפורטו בחוברת המכרז אל מר אבישי בר-אושר, מנהל אגף כלכלה השקעות ותקציב במשרד התיירות, רח' בנק ישראל 5, ירושלים. טל' 02-6664385/90 במועד שיפורסם בחוברת המכרז.

המלצת משרד התיירות תינתן עד למועד שיפורסם בחוברת המכרז, יש לצרף המלצה זו להצעה שתוגש למכרז. הצעה שתוגש ללא המלצת משרד התיירות תיפסל.

במסגרת המכרזים ישווקו 5 מתחמים המיועדים למלונאות ומסחר ו-2 מתחמים המיועדים למלונאות ונופש. במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל את ציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה פיתוח ל-4 שנים שבעקבותיו ייחתם חוזה חכירה לתקופה של 98 שנים, עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים ולחתימת חוזה חכירה בגין השטחים שפרטיהם יפורסמו בחוברת המכרז. המכרז מיועד ליזמים/ קבלנים/ חברות בלבד אשר רוכשים זכויות בקרקע לפיתוח המתחמים ולבניית 721 יחידות אכסון מלונאי.

חוברות המכרזים יפורסמו באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים . ניתן להוריד ולעיין בחוברות ללא תמורה. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין". 

המועד האחרון להגשת הצעות (הן הגשת ההצעה באמצעות המערכת המקוונת והן בתיבת המכרז במשרדי מרחב עסקי דרום) למכרז ל-5 מתחמים ברובע השדה אילת - בתאריך 29/08/2022 עד השעה 12:00 בצהריים. למכרז ל-2 מתחמים בלגונה המזרחית אילת - בתאריך 19/09/2022 עד השעה 12:00 בצהריים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS