מחקר חדש של פרופ' אשר יהלום ראש המחלקה להנדסת חשמל ואלקטרוניקה:מנוע ללא הספקת דלק חומרי להפעלתו העושה שימוש באנרגיה סולארית או חלופות אלקטרומגנטיות על בסיס המחקר נרשם פטנט: מחקרו עשוי להצביע על סוג חדש של מנוע, וזאת ע"י חיבור בין החוק השלישי של אייזיק ניוטון לתורת היחסות של אלברט איינשטיין

כלים
A cylindrical magnet (blue) and a current loop (red) above it. (three different sections)
A cylindrical magnet (blue) and a current loop (red) above it. (three different sections)

פרופ' אשר יהלום מאוניברסיטת אריאל, רושם פטנט על מחקר תיאורטי שסיים לאחרונה. במחקרו דן פרופ' יהלום בחוק השלישי של ניוטון לאור תורת היחסות של איינשטיין, והראה כי בסידור מסוים של רכיבים אלקטרומגנטיים ניתן לקבל כוח גם במרכז המסה של מערכת סגורה מה שמאפשר עקרונית פיתוח של מנוע יחסותי.

במחקרו החדש של פרופ' אשר יהלום שפורסם בעיתון המדעי:European Physics Journal Plus מוצג תיאור של מנוע יחסותי, זהו מנוע ללא חלקים נעים הפועל על פי עקרונות תורת היחסות.

פרופ' אשר יהלום מאוניברסיטת אריאל

החוק השלישי של ניוטון קובע שלכל פעולה, ישנה תגובת נגד בעוצמה שווה אך בכיוון הפוך. כל מערכת נעה פועלת על תווך, מכונית נעה קדימה ובו זמנית מפעילה כוח על הכביש ו"דוחפת" אותו לאחור. גם מטוס דוחף אוויר אחורה וטיל הודף אחורה את הדלק הרקטי (לכן ניתן לנוע בעזרתו גם בחלל החיצון ששם אין מה לדחוף). לפיכך שקול סך הכוחות במערכת שאינה מושפעת ע"י כוחות חיצוניים שווה לאפס.

עם זאת, על פי עקרונות תורת היחסות אות לא יכול להתקדם במהירויות העולות על מהירות אור. לפיכך פעולה לא יכולה להיווצר באותו הזמן עם התגובה, ועל כן שקול הכוחות לא יכול להיות אפס. כלומר קיימת סתירה בין החוק השלישי של ניוטון ועקרונות תורת היחסות. יתר על כן כוח במרכז המסה של המערכת גורם לתנועה של כל המערכת ובכך לכאורה נסתר עיקרון שימור התנע. כך הסיק פרופ' יהלום שניתן לייצר מנוע שיופעל על ידי כוח אלקטרומגנטי.

הסתירה לכאורה נפתרת על ידי הרחבת החוק השלישי לחוק שימור התנע המוכלל. חוק זה קובע כי מה שנשמר הוא התנע של המערכת הפיזית הכוללת גם את החלק של החומר וגם את החלק של השדה. כך החומר יכול לנוע קדימה כאשר הוא "דוחף" את השדה האלקטרומגנטי אחורה.

במאמר שפורסם לאחרונה: מראים החוקרים על ידי חישובים מדויקים שזה אכן המצב, התנע שהמערכת החומרית "מרוויחה" בא על חשבון התנע שהשדה האלקטרומגנטי מפסיד.

הוכחה לאפשרויות ההנעה הטמונות בשדה האלקטרומגנטי, ניתן למצוא באירוע שהתרחש כשחללית נאס"א סטתה ממסלולה בחלל. החוקרים גילו שיש לקחת בחשבון את ההשפעה של השדה האלקטרומגנטי הנפלט מהשמש ולא להתבסס רק על כוחות המשיכה בלבד בחישוביהם.

משמעות הדבר היא כי ניתן לבנות מנוע ללא חלקים נעים וללא הספקה של דלק חומרי. חשוב לציין כי המנוע אינו מפר את חוק שימור האנרגיה ולכן נדרשת הספקה של אנרגיה אלקטרומגנטית להפעלתו, הספקה זו יכולה לבוא מאנרגיה סולארית, ממצברים, תאים פוטו-וולטאים וכו'.