בבגץ 9261/16 קבע היום כב' השופט מלצר כי לא יתקיים דיון בבית הדין הגדול בנושא "העגונה מצפת" עד לקיום דיון בביהמ"ש העליון בגץ (כב' השופט חנן מלצר) קבע היום כי יש לקיים דיון בהקדם האפשרי בהרכב של שלושה שופטים בנוגע לצו הביניים ולעתירת "העגונה מצפת" וארגון "מבוי סתום" כנגד הראשון לציון הרב יוסף ובית הדין הרבני הגדול, על כי הערעור לבית הדין של מי שאינו צד לתיק הגירושין אינו נדחה על הסף, ועל כי הרב יצחק יוסף אינו פוסל עצמו מלדון בתיק.

כלים
חשש כי בית הדין הרבני הגדול בראשות הרב יוסף וללא כל סמכות, עשוי לפגוע פגיעה ישירה באישה שהותרה מעגינותה
חשש כי בית הדין הרבני הגדול בראשות הרב יוסף וללא כל סמכות, עשוי לפגוע פגיעה ישירה באישה שהותרה מעגינותה

בג"ץ קבע כי לא יתקיים "דיון כלשהו" בפני בית הדין הגדול והרב יוסף, עד לדיון בצו הביניים ובעתירה. כזכור, ב-16 לנובמבר 2016 חתם הראשון לציון, הרב יצחק יוסף על החלטה לפיה לא רק שביה"ד הרבני הגדול יקיים דיון בהרכב מלא, ביום דיון מיוחד שיוקדש רק לגט זה, אלא שהוא יעסוק בכל טענות הצדדים, ולא רק בשאלת הדחייה על הסף.

לאחרונה אף הוסיף הרב יצחק יוסף וביקש מהצדדים התייחסויות נוספות הנוגעות לגופו של פסק הדין המקורי "זיכוי גט" ולתשתית העובדתית עליה התבסס פסק הדין של בה"ד אזורי בצפת.

כל אלו מעלים חשש כי בית הדין הרבני הגדול בראשות הרב יוסף וללא כל סמכות, עשוי לפגוע פגיעה ישירה באישה שהותרה מעגינותה, באמצעות ביטול פסק הדין של בה"ד אזורי בצפת וקבלת החלטה לביטול הגט.

מנכ"לית ארגון מבוי סתום, עו"ד בתיה כהנא-דרור, המייצגת את העותרות "אנו שמחים כי הפרסה הזו תברר בבהמ"ש העליון, טרם הדיון המתוכנן בבית הדין הגדול. שכן מעבר לפגיעה בזכויותיה של העותרת, לתוצאות העתירה עשויות להיות השלכות מרחיקות לכת על מעמדם של בתי הדין, הרשות השופטת ועיקרון סופיות הדיון. כמו גם על כלל הגירושין בישראל, והנשים בפרט - שעלולות למצוא עצמן חשופות באופן תמידי לערעור על הגירושין שלהם מצד גורם זר אשר אינו בעל דין, תוך פגיע קשה בזכויותיהן."

אין ספק כי התנהלותו של בית הדין הגדול בתיק מעמיד אתו מעל החוק. תוך שיבוש מערכת היחסים העדינה גם כך, שבין מוסדות הדת למדינה".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS