בית המשפט קבע: סלקום דרשה מבזק מחיר מופקע עבור העברת מסרונים (SMS) ופגעה בתחרות. אתמול דחה שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, יונה אטדגי תביעה בסך של מעל ל-34 מיליון שקל כנגד בזק ובנוסף חייב את סלקום בהוצאות משפט. התביעה עסקה במחיר העברת מסרונים בין הרשתות וקבע כי סלקום נהגה בפרקטיקה פסולה המנוגדת לחוק באופן מכוון ותוך סיכון התחרות וחשש לפגיעה בצרכנים.

כלים

שופט בית המשפט המחוזי בתל אביב, יונה אטדגי, דחה אתמול תביעה בסך 34 מיליון שקל שהגישה סלקום נגד בזק. עילת הסכסוך: דמי הקישוריות בהעברת מסרונים בין החברות, להם נקבעו תעריפים סותרים.

סלקום ניסתה לחסום את כניסתה של בזק לתחום משלוח הודעות ה-SMS, בדרך של העלאת התעריף שגבתה מבזק להעברת מסרונים באופן דרמטי מול התעריף שגבתה מיתר מפעילי התקשורת.

ההפרש בין התעריף שסלקום ביקשה לחייב את בזק בתשלום, מול התעריף שדרשה מיתר מפעילי התקשורת הסתכם ב-34 מיליון שקל. השופט קיבל את עמדת בזק לפיה הסכום שתובעת סלקום הוא בלתי סביר ומפלה אותה לרעה לעומת הסכום שגבתה ממפעילי הסלולר האחרים. מדובר בסכום הגבוה פי 200 מזה שנגבה מהמפעילים הסלולריים, וגבוה באלפי אחוזים מזה שקבע משרד התקשורת כסביר. בהתחשב בכך שתעריפי המשרד נקבעו לאחר בדיקות מקצועיות מעמיקות, בולט עוד יותר חוסר הסבירות של דרישתה.

בפסק הדין השופט קובע עובדות קשות לגבי סלקום בדבר הפגיעה בתחרות והחשש לפגיעה צרכנית, "המחיר שדרשה סלקום מבזק הינו בלתי סביר, ועוד יותר מכך שבדרישתה זו מפלה אותה סלקום לרעה לעומת הרשתות האחרות".

עוד נקבע כי, "העובדה שאיננה במחלוקת כי המחיר שדרשה סלקום מבזק היה גבוה מהמחיר שהיא גבתה מהרשתות האחרות עבור אותו שירות בדיוק: קבלת מסרונים לרשתה מהרשת האחרת".

אטדגי מוסיף קביעה קשה מאד כלפי סלקום וקובע כי היה כאן נסיון ברור לפגיעה בתחרות ובציבור, "המסקנה הנובעת מכך היא, שהוכח, שהמחיר שנדרש על ידי סלקום מבזק כתשלום עבור קישור גומלין למסרונים הנשלחים מבזק לסלקום הוא בלתי סביר. מאחר שתשלום זה נדרש רק מבזק, ומשלא הוכחה כל הצדקה לכך, הרי דרישה זו מפלה את בזק לעומת רשתות הרט"ן (סלולר) האחרות. בכל התקיים גם יסוד איסור ההפליה בקביעת המחיר. מאחר שסביר להניח שמחיר זה היה 'מגולגל' ללקוח, הרי שהלקוחות היו נמנעים מלשלוח מסרונים באמצעות בזק, בשל עלותם הגבוהה לעומת משלוחם באמצעות הרשתות האחרות, דבר שהיה פוגע בתחרות החופשית וממילא בציבור".

סלקום חויבה בתשלום הוצאות בסך 150,000 שקל, לאחר ששילמה אגרה בסך 850,000 שקל. את סלקום ייצגו עוה"ד עופר לריש וסיון נוימרק-צוריאל, ואת בזק - עוה"ד ניר אמודאי, נועה גבע, מודי שרפסקי ואלמוג גיל-אור ממשרד ארדינסט בן נתן, טולידאנו ושות'.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS