בעקבות עתירת התנועה למשילות ודמוקרטיה, נאלצה המשטרה לחשוף כי בניגוד לפקודות, מפקד להב 433 לא מילא הסדר ניגוד עניינים. בתחילה סירבה המשטרה למסור את המידע בטענת "פגיעה בפרטיות"

כלים
בקשה לחופש המידע
בקשה לחופש המידע

משטרת ישראל מציגה תשובות סותרות באשר להסדר ניגוד העניינים של מפקד להב 433 ניצב רוני ריטמן. לפני כמעט שנה (נובמבר 2015) הגישה התנועה למשילות ודמוקרטיה בקשה ע"פ חוק חופש מידע בדרישה לקבל את הסדר ניגוד העניינים עליו חתום ניצב רוני ריטמן. ע"פ פקודות המשטרה חייב קצין ברמתו לחתום על הסדר כזה המעלה את ניגוד העניינים האישי שלו, אם קיים.

לאחר חצי שנה השיבה המשטרה וטענה כי היא מסרבת למסור את המידע המבוקש בשל פגיעה בפרטיות. בהקשר זה יש לציין כי כל שרי הממשלה וראש הממשלה חשפו את הסדר ניגוד העניינים שלהם כמתחייב מהנחייתו של היועץ המשפטי לממשלה לפיה חוק חופש מידע מחייב לחשוף לציבור הסדרים אלו.

בעקבות סירוב המשטרה הגישה התנועה למשילות ודמוקרטיה עתירה מנהלית לבית המשפט על מנת לבקש את קבלת ההסדר. תגובת המשטרה לעתירה כפי שהוגשה לבית המשפט מעלה תמיהות וטענות סותרות, ובעיקר עולה התנהלות לקויה בכל הקשור לעריכת הסדר ניגוד עניינים לקצינים בכירים כמחוייב בפקודות המשטרה.

למעשה הודיעה המשטרה בתגובתה כי מעולם לא נערך הסדר ניגוד עניינים לניצב ריטמן ותשובתה לתנועה למשילות כאילו מדובר בסירוב על רקע שמירת הפרטיות, "היתה במישור העקרוני בלבד".

עוד טוענת משטרת ישראל כי ריטמן עצמו טען שמילא שאלון למניעת ניגוד עניינים לפני כניסתו לתפקיד מפקד להב אך מסמך זה לא נמצא, ורק בעקבות עתירת התנועה למשילות ולדמוקרטיה, פעלה המשטרה להסדרת העניין. "הקצין פעל כנדרש ולאחר מילוי השאלון, ביום 19 ביוני 2016, נמצא כי לא מתקיים חשש לניגוד עניינים בהתייחס לניצב ריטמן, ועל כן לא נערך כל הסדר למניעת ניגוד עניינים, ולא הוטלו מגבלות בעניין", מסרה המשטרה.

היועץ המשפטי של התנועה למשילות ולדמוקרטיה, עו"ד שמחה רוטמן:"העובדה שבמשך זמן כה רב מפקד יחידת להב-433 לא מילא שאלון ניגוד עניינים היא מטרידה ביותר. המציאות שבה הגורמים העומדים בצמרת מערכת אכיפת החוק של ישראל מתחמקים ומסתירים מידע מהציבור בעניין זה, תוך מסירת גרסאות סותרות ומטעות, מחייבת בדיקה מעמיקה".

בתנועה מדגישים כי ניצב ריטמן שימש רק כמקרה מבחן להתנהלות המשטרה בעריכת הסדרים אלו ולא בשל חשד כלשהו כלפיו. בעקבות תגובת המשטרה, הרחיבה כעת התנועה את הבקשה, והדרישה המעודכנת היא לקבל את הסדרי ניגוד העניינים של כל הפיקוד הבכיר במשטרה.

בחודש הבא, ב-15 בנובמבר, יערך דיון בעניין בבית המשפט המחוזי בלוד.