אל המאבק המשפטי לשינוי הרכב בית המשפט והצעת החוק לשינויים מהותיים בועדת הבחירות מצטרפת גם הצעה שתביא לפסילת המפלגות הערביות, דבר שנמנע בעבר על ידי הגופים האלו. כעת גורמים חוששים כי מדובר בתוכנית שלבים שמטרתה להביא לפסילת המפלגות הערביות ולהנציח את הרוב הפוליטי של הקואליציה הנוכחית

 

גורמים באופוזציה מעלים בשיחות בימים האחרונים את החשש מהוצאה לפועל של תכנית ארבעת השלבים של הקואליציה, באופוזיציה פורטים את הצעדים:
1. השתלטות על מערכת במשפט
2. השתלטות על ועדת הבחירות
3. פסילת המפלגות הערביות
4. כנסת טהורה לעד, רוב נצחי לממשלה הנוכחית

באופוזיציה מסבירים שהצעדים האחרונים של הממשלה מתכנסים לתכנית אחת סדורה להבטחת שלטון יחיד לתקופה ארוכה. ההשתלטות על מערכת המשפט ועדת הבחירות המרכזית כחלק מהרפורמה המשפטית יעזרו להנדס את חוקי הבחירות בישראל כך שיהיה ניתן לפסול את המפלגות הערביות, באופוזיציה מדגישים שהצעת חוק בנושא כבר הוגשה על ידי חבר הכנסת כץ מהליכוד. שינוי סעיף 7ב והשתלטות על וועדת הבחירות שמקודמת בהצעת חוק על ידי אליהו רביבו יאפשרו לממשלה לפסול את המפלגות הערביות לכנסת.

בצורה הזאת חוששים גורמים באופוזיציה הליכוד יבצר את שלטונו לשנים הקרובות על ידי ביטול חלק משמעותי מהכוח של גוש האופוזיציה.