מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו ופונו 25 ניסיונות פלישה ובנייה בלתי חוקית שהוקמו על אדמות מדינה ע"י מסיגי גבול. הישג נרשם לאכיפה כאשר 14 מתוך הפלישות פונו על ידי הפולשים עצמם. סה"כ פונו במבצע 25 מבנים, 7 גדרות, 3 מטעים, 6 מכלאות ושלוש סוללות עפר, כל אלה הוצבו ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות המדינה

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 25 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב
במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 25 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב

במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 25 מבנים וניסיונות פלישה בלתי חוקיים שהוקמו ע"י פולשים בדואים ברחבי הנגב, כולם נבנו בניגוד לחוק וללא היתר על הקרקע הציבורית.

הישג משמעותי נרשם לאכיפה כאשר בארבעה עשר מהמקרים, נמצא כי הפולשים ביצעו פינוי בעצמם כדי להימנע מתביעות כספיות, המוגשות נגד פולשים ע"י הרשות בדרישה להחזר עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע.

במסגרת ביצוע צווי סילוק פולשים של הרשות והסיירת הירוקה פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה ליד הישוב שגב שלום רצפת בטון בלתי חוקית שהוקמה ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות המדינה ע"י מסיגי גבול, בפזורת שבט אבו קווידר גדר, רצפת בטון ושני מבנים קלים בלתי חוקיים, באיזור הישוב אבו קרינאת גדר, מטע וסוללת עפר, באיזור הישוב אום בטין נהרסה סככה בלתי חוקית, באיזור רמת בקע גדר וסוללה, ליד אתר דודאים שתי פלישות שונות שכללו סוללת עפר, קש ומבנה קל. בשתי פלישות נוספות נהרסו מכלאה ומבנה. פלישה נוספת ליד רהט, בה פולש הקים 3 מבנים קלים פונתה בחלקה ע"י הפולש ובחלקה ע"י כוחות האכיפה, אשר השיבו את הקרקע לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי.

בעשרה פינויים נוספים שתיכננו לבצע מפקחי רמ"י והסיירת הירוקה ברחבי הנגב, כאשר הגיעו המפקחים למקום, הם נוכחו לראות כי הפולשים פינו את כל הפלישות הללו, פירקו בעצמם את כל מה שהקימו בניגוד לחוק, ניקו את השטח והשיבו לרשות המפקחים את קרקעות המדינה.

במסגרת 5 צווי הריסה מינהליים של הועדה המחוזית של משרד האוצר, אדמת מדינה שגודרה ללא היתר ליד הישוב אלסייד פונתה תוך שהגדר פורקה והקרקע הושבה לקדמותה. בארבעה מקרים נוספים נמצא כי מסיגי הגבול ביצעו הריסות עצמיות כדי להימנע מהמשך תביעות והוצאות בגין פלישתם. בכל המקרים, המפקחים תפסו חזקה בקרקע, השיבו אותה למאגר הקרקעות הציבורי והציבו שילוט המתריע מפני פלישות במקום.

"בשבועות האחרונים ישנה עלייה תלולה ועקבית בשיעור הפינויים העצמיים. בשנים האחרונות אנחנו נוקטים במדיניות אכיפה נחושה במסגרתה פולשים לאדמות המדינה שלא נשמעים לאזהרות המפקחים, חשופים גם לתביעות משפטיות בהן דורשת המדינה להחזיר לה את ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים ואף את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע. מדיניות אכיפה זו הוכיחה עצמה כאשר בשטח רוב הפולשים אכן מבצעים פינויים עצמיים ובכך חוסכים לעצמם ולקופה הציבורית הוצאות מיותרות בגין פינויים", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.