מפקחי רשות מקרקעי ישראל עצרו עבודות בנייה על אדמות המדינה בכפר מוסמוס שבואדי ערה. בני משפחה ניסו להשתלט ולבנות מבנה בלתי חוקי על אדמות בבעלות משותפת של המדינה ופרטיים בכפר בקרקע המיועדת לבנייה למגורים. הפולשים עקרו עצי זית שהיו נטועים במקום והחלו לבנות עד שאותרו על ידי מפקחי רשות מקרקעי ישראל, אשר הוציאו צו מניעה נגד העבודות. מאחר והפולשים לא נשמעו לצו הוגשה נגדם גם בקשה לביזיון בית המשפט והוגשה נגדם תלונה למשטרה

כלים

מפקחי רשות מקרקעי ישראל איתרו לאחרונה עבודות בנייה בלתי חוקיות, במערב הכפר מוסמוס על קרקעות בבעלות משותפת למדינה ולאחדים מתושבי הכפר המיועדות לבנייה למגורים. העבודות, שהתנהלו בסיוע כלים הנדסיים, התבצעו ללא היתר ובניגוד לחוק.

העבודות הבלתי חוקיות התבצעו על קרקעות בבעלות משותפת עם המדינה, בשטח של 84 דונם, אשר 25 דונם מתוכם שייכים למדינה. מאחר ומדובר בקרקעות להן מספר בעלים במשותף, וטרם בוצעה בהן חלוקה, לא ניתן לבצע כל פעולה המשנה את פני השטח.

במצב כזה, בנייה בשטח ללא אישור הרשות מהווה הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

העבודות אותרו במהלך הפעילות השוטפת שמנהלים מפקחי רשות מקרקעי ישראל לאיתור עבירות מקרקעין על אדמות המדינה. המפקחים שפעלו יחד עם מפקחי הסיירת הירוקה ומפקחי קק"ל, זיהו בשטח כי עצי הזית נעקרו ובמקום מתקיימות עבודות בנייה שלא אושרו.

עם גילוי ההפרה, פעלו המפקחים לעדכן את ביהמ"ש שם התנהל הליך פירוק שיתוף ובעקבות זאת הוצא צו מניעה האוסר כל פעולה בשטח.

מפקחי רשות מקרקעי ישראל ערכו במקום ביקורת פתע לאחר יומיים, במהלכה גילו כי העבודות ממשיכות, בניגוד מפורש לצו המניעה שנמסר לפולשים. בעקבות זאת הגישו מפקחי הרשות בקשה לביזיון בית המשפט כנגד הפולשים לבית משפט השלום בחיפה, ואף הגישו נגד הפולשים תלונה למשטרה בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור. בעקבות זאת הופסקו העבודות בשטח.

"מדובר בקרקעות שתוכננו למגורים שמטרתן לספק דירות לתושבי הכפר מוסמוס. נסיונם של בני משפחה אחת לגזול את הקרקעות לשימושם העצמי על חשבון תושבי הכפר האחרים הוא פלילי. אמנם בקרקעות בבעלות משותפת יש צורך בהליכים מורכבים שמטרתם לפרק את השותפות ולהקצות לכל אחד מהשותפים את השטח המגיע לו לפי אחוזי השותפות. אולם לא ניתן לקבוע עובדות בשטח ולהשתלט על קרקע בבעלות משותפת ללא הליך חוקי ומסודר", אמר ערן ליבנה, מנהל מחוז שמירה חיפה - צפון ברשות מקרקעי ישראל.