במסגרת פעילות האכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בחדרה, איתרו המפקחים פלישה אל קרקע ציבורית, על מגרש המיועד לשיווק למגורים, בשטח של כ-20 מ"ר בשכונת גבעת אולגה בחדרה. הפולשים המתגוררים בסמוך, ניסו להרחיב את שטחם על חשבון הציבור כאשר הם הקימו מרפסת וחומת לבנים לשימושם ללא היתר ובניגוד לחוק.

כלים
גבעת אולגה פינוי בהסכמה (צילום: רשות מקרקעי ישראל)
גבעת אולגה פינוי בהסכמה (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

המפקחים מסרו לפולשים התראה המבהירה כי הפולשים לאדמות המדינה מבצעים בכך עבירה פלילית של הסגת גבול במקרקעי ציבור, שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, והבהירו להם כי במקרים בהם המדינה נדרשת לפעולה ולפינוי, מוגשת נגד הפולשים תביעה כספית, בה הם נדרשים להחזיר לקופת המדינה את עלות השימוש בקרקע וכן את העלויות שנגרמו למדינה בעקבות פלישתם, לרבות שכר המפקחים והשוטרים ועלויות הציוד ההנדסי שמשמש לפינוי הפלישה.

לאחר שהשטח לא פונה כפי שנדרש בהתראה, הגישה נגדם רשות מקרקעי ישראל תביעה לבית המשפט בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור במקביל הוגשה נגדם תלונה בתחנת חדרה של המשטרה.

בעקבות התביעה והתלונה במשטרה, ולאחר שראו את נחישות המפקחים לפנות את הקרקע ולאפשר את שיווקה למגורים, מסיגי הגבול הודיעו למפקחי הרשות כי הם משיבים את הקרקע לרשותם וביקשו את עזרתם בביצוע הפינוי. מפקחי רשות מקרקעי ישראל הגיעו למקום בליווי שוטרים ובעזרת ציוד מכני הנדסי המפקחים הרסו את המרפסת וחומת הלבנים פינו את הקרקע, ניקו אותה והחזירו אותה לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי ושילוט המתריע מפני פלישות הוצב במקום. המגרשים צפויים לצאת כעת לשיווק במסגרת מכרז למגורים.

"מדובר במקרה נוסף של גזלת קרקעות ציבוריות, תופעה פלילית לכל דבר, שדינה עד שנתיים מאסר בפועל", אומר ערן ליבנה, מנהל מרחב חיפה צפון בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל. "מסיגי הגבול, ניסו לקבוע עובדות בשטח ועוד על קרקע אשר מיועדת למגורים במסגרת שכונה שלימה ובכך עיכבו את שיווקה ופיתוח כלל הפרויקט אשר נועד לתת מענה למשפחות רבות המבקשות להתגורר בעיר, אך הם נתקלו בנחישות המפקחים להגן על אדמות המדינה, ולכן העדיפו לבצע פינוי כדי להימנע מהוצאות ותביעות של הרשות כנגדם. המפקחים שהשיבו למאגר הקרקעות הציבורי מגרש המהווה חלק מרצף מגרשים עליהם תוקם שכונה חדשה ימשיכו לפעול ולהגן על אדמות המדינה לטובת הציבור כולו ולטובת הדורות הבאים".