מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, בהיתר מיוחד מקק"ל ובליווי ציוד מכני והנדסי, פינו מטע זיתים ממגרש שייעודו מגורים ומיועד לשיווק מיידי במסגרת הקמת השכונה החדשה בחלק המזרחי של חריש.

כלים
קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל.
קרדיט צילום: רשות מקרקעי ישראל.

 

עצי הזית נשתלו מחדש במסגרת ביצוע תוכנית איחוד וחלוקה ובהיתר מיוחד מקק"ל, פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל מטע זיתים שמנה כ-70 עצים מהקרקע הציבורית, על מגרש המיועד למגורים, בשטח של כ-5 דונם בחלק המזרחי של הישוב חריש. המגרש מיועד לשיווק מיידי למגורים. בעלי המטע, משפחת כבהא תושבי אום אל קוטוף קיבלו במסגרת תוכנית איחוד וחלוקה עפ"י חוק התכנון והבניה, זכויות בנייה על קרקע חלופית במגרש סמוך שייעודו מסחר, עליו אף החלו להקים קניון ותחנת דלק.

מאחר ובני המשפחה קיבלו זכויות בנייה בקרקע חלופית סמוכה אך לא התפנו מהקרקע המיועדת להקמת השכונה ובה מטע עצי הזית שבבעלותם ומנעו בכך את שיווק המגרש, הגיעו מפקחי רשות מקרקעי ישראל למקום בליווי ציוד מכני והנדסי, תפסו חזקה בקרקע ופינו את העצים מהמקום. השטח נוקה והוכן לשיווק ושילוט המתריע מפני פלישות הוצב במקום.

כ-70 עצי הזית שהיו במקום הועתקו בסיוע קק"ל וניטעו מחדש, חלקם באתרים ציבוריים וחלקם ברחבי הישוב חריש עצמו.

כעת הקרקע זמינה ותשווק בהקדם לצורך הקמת שכונה חדשה שתהווה פתרון מגורים למשפחות וזוגות צעירים המעוניינים להקים את ביתם בחריש.

ערן ליבנה, מנהל מרחב חיפה צפון בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "מדובר במבצע מיוחד להעתקת כ-70 עצי זית בוגרים מהקרקע, באישור מיוחד של קק"ל ועם ציוד מתאים בכדי לאפשר את שיווק הקרקע ובעקבותיו את התחלת עבודות התשתית והפיתוח להקמת השכונה החדשה. במסגרת תוכנית איחוד וחלוקה בעלי הקרקע הקודמים קיבלו זכויות בנייה בקרקע סמוכה במסגרתה הם היו צריכים לפנות את העצים בעצמם, אך נמנעו מלעשות זאת, ולכן המפקחים נאלצו לפנות את העצים מהקרקע כדי לאפשר את שיווקה. המפקחים השיבו למאגר הקרקעות הציבורי את השטח עליו תוקם שכונה חדשה שתהווה פתרון מגורים למשפחות רבות המעוניינות להקים את ביתם בישוב, ובמקביל העבירו למשכנם החדש את כלל העצים אשר ניטעו באתרים ציבוריים שונים וברחבי הישוב חריש".