רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז פומבי להתקשרות בחוזה חכירה ישירה לקבלת זכויות חכירה במתחם אחד לבניית 120 יח"ד בבנייה רוויה עם חזית מסחרית ב"רמות מאיר" (פלח מזרחי), נתיבות

המכרז הוא חלק מתוכנית תמל/1090 "מתחם 10 - רמות מאיר" העוסקת בהקמת שכונת מגורים חדשה בשילוב דיור מוגן ושטחי ציבור, לצד אזור מלונאות ופיתוח פארק ארכיאולוגי 'תל בוהו', ממזרח לנחל בוהו ומדרום לכביש 25, בחלק המערבי של העיר הוותיקה נתיבות.

התוכנית המתפרשת על שטח של כ-679 דונם, כוללת מגורים כ-1,728 יח"ד, מגורים משולבי מסחר ומשרדים, מוסדות חינוך וציבור כ-50 דונם, דרכים כ-173 דונם, תיירות ונופש כ-19 דונם ושטחים ציבוריים פתוחים בהיקף של כ-221 דונם.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 30/05/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220069

netivot 533a1