רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז פומבי להתקשרות בחוזה חכירה ישירה לקבלת זכויות חכירה ב-100 מגרשים לבניית 100 יח"ד בבניה עצמית נמוכה/צמודת קרקע, בהרשמה והגרלה בשכונת "חלמונית", ירוחם.

המכרז הוא חלק מתוכניות 612-0239418 העוסקת בהקמת שכונה חדשה משולבת למגורים ומסחר בשוליים הדרומיים של העיר ירוחם, משני צידי נחל שועלים.

התוכנית המתפרשת על שטח של כ-738 דונם, כוללת מגורים כ-271 דונם, מוסדות ציבור, מסחר שכונתי כ-1.8 דונם, שטחיים ציבוריים פתוחים ופארק ציבורי לאורך הנחל כ-315 דונם.

תינתן קדימות לנכים בהגרלת 10 מגרשים.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 25/07/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220070