רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז פומבי להתקשרות בחוזה חכירה ישירה לקבלת זכויות חכירה במתחמים לבניית 469 יח"ד בבנייה רוויה בשכונת "שיפולי ההר", אילת

 

המכרז הוא חלק מתוכנית 602-0453795 "צפון אילת. שיפולי ההר (פלח 1)" העוסקת בשכונת מגורים עם כ-2,680 יח"ד בתמהיל מגוון וברמות צפיפות שונות, החל מצמודי קרקע, דרך דירות בבנייה רוויה בשילוב תעסוקה ומסחר ועד ליח"ד דיור מיוחד (כ-20% מהיח"ד בבנייה רוויה תהיינה דירות קטנות עד 80 מ"ר), לצד השירותים הנילווים שנמצאת מצפון לציר הרחובות ששת הימים ודרך הרים ועד לגדה הדרומית של נחל רודד, ממערב ליער הולנד ואתר הגולף המתוכנן וממזרח למסיב אילת.

התוכנית המתפרשת על שטח של כ-1,441.9 דונם, כוללת מגורים כ-2,680 יח"ד, מסחר ומשרדים כ-3.2 דונם, דרכים כ-351 דונם, מוסדות חינוך וציבור שחלקם משולבים במגורים, תיירות ונופש כ-16 דונם ושטחים ציבוריים פתוחים בהיקף של כ-495 דונם.

התחרות במכרז תהיה על ההצעה הגבוהה ביותר ביחס למחיר הקרקע, הכל בהתאם להוראות שיפורטו בתנאי המכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 25/07/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

לפרטים: https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20220071

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS