אישה מורדת תוכרז לאחר שהאישה מסרבת לקיים יחסי אישות עם בעלה, אך מה ההשלכה של הכרזה זו? האם ניתן למנוע את ההכרזה על האישה כמורדת

קרדיט תמונה FREEPIK
קרדיט תמונה FREEPIK

 

אישה מורדת מפסידה כתובה

 

ההשלכה המרכזית שיש מהכרזת האישה שהינה אישה מורדת הוא על הפסד הכתובה, שכן אישה מורדת אינה זכאית לקבל את הכתובה.

לפעמים סכום הכתובה הינו גבוה מאוד, כך שבכך שהאישה נחשבת מורדת היא מפסידה סכום כסף גדול.

אישה מורדת - הפסד מזונות אישה

בהתאם להלכה האישה זכאית לקבל מהבעל מזונות אישה כל זמן שהם נשואים, חיוב זה כולל חיוב הבעל לספק לאישה ביגוד, מדור, וכל צרכיה של האישה.

אלא, שעם הכרזה על האישה כאישה מורדת האישה מפסידה את הזכות לקבל מזונות אישה.

חשוב להדגיש כי אף שאישה מורדת אינה זכאית לקבל מזונות אישה, הרי שהיא זכאית לקבל מזונות עבור הילדים, שכן החיוב של האב לשלם מזונות ילדים אינו מושפע כלל האם האישה מורדת אם לאו.

בעל מורד

אמנם אנו מכירים יותר טוב את המושג של אישה מורדת, אך צריך לדעת כי קיים גם "בעל מורד" – במקרה בו הבעל הוא שמסרב לקיים יחסי אישות יכריזו על האיש כבעל מורד.

ההשלכות בהכרזה זו יהיו זהות להשלכות של אישה מורדת, כך שככל והבעל יוכרז כבעל מורד, הרי שהבעל יהיה חייב לשלם את הכתובה ודמי מזונות אישה.

בעל ואישה מורדים

מה קורה במקרה בו גם הבעל מורד ומסרב לקיים יחסי אישות עם האישה וגם האישה מורדת בבעל ומסרבת לקיים יחסי אישות.

במקרה זה האישה תפסיד את "תוספת הכתובה" והבעל יהיה חייב לשלם לאישה את "עיקר הכתובה" בלבד.

יש לציין כי הכסף המשמעותי בכתובה הוא התוספת כתובה ואילו עיקר הכתובה מסתכם בסכום של אלפי שקלים בודדים בלבד.

אישה מורדת עם סיבה מוצדקת

במקרה בו לאישה יש סיבה מוצדקת לכך שהיא מסרבת לקיים יחסי אישות עם הבעל, כגון שהבעל רועה זונות או שמדובר בבעל אלים, הרי שלא יכריזו על האישה כאישה מורדת.

נמצא שהכרזה על האישה כמורדת תיעשה רק במקרה שהאישה מסרבת לקיים יחסי אישות עם הבעל כשאין לה סיבה מוצדקת למעשיה.

איך מונעים הכרזה על אישה מורדת

ככל וקבלתם תביעה של אישה מורדת רצוי מאוד להתייעץ עם טוען רבני הבקיא היטב בהלכות מורדת, בכדי שהוא יסייע לכם בהליך זה.

טוען רבני  יהודה אבלס יוכיח עבורכם בבית הדין הרבני כי אין מקום להכריז עליכן כאישה מורדת, ואדרבה יש להכריז על הבעל כבעל מורד.