אדם נעצר במועדון ריקודים עם 26 גרם קוקאין, המחולקים לאריזות ולשקיות ניילון שקופות. בית המשפט קבע כי הנאשם הוא אדם בעל דפוס פעולה עברייני, ושלח אותו לכלא ל-39 חודשי מאסר.

כלים

 

פסק הדין אותו אסקור במאמר זה הוא פסק דין תפ (י-ם) 56088-02-14, שהוגש בבית משפט השלום בירושלים. אלו הן העובדות העולות בכתב האישום:

ביום 20.2.14 בסמוך לשעה 23:30, פשטה המשטרה על מועדון ריקודים ועצרה אדם אשר ברשותו נמצאו 26 גרם קוקאין מחולקים למספר אריזות ולמספר שקיות ניילון שקופות. בנוסף, נתפס ברשותו סכום של 1,750 ₪ אשר לא ניתן לו הסבר. המשטרה לקחה אותו מהמועדון לצורך חקירתו בתחנת משטרה, אך הוא נמלט מן השוטרים ואלה רדפו אחריו. כאשר השיגו אותו השוטרים, הוא התנגד למעצרו, השתולל ונאבק בהם.

בית המשפט: אין ספק כי הנאשם החזיק את הסם למטרות סחר

בית המשפט אינו מסתפק לגבי המטרה לשמה החזיק הנאשם כמות כה גדולה של סמים. "כמות הסם, החזקתו כשהוא מחולק למספר אריזות, החזקת שקיות הניילון וכן מקום המעצר (מועדון ריקודים) וסכום הכסף המשמעותי אשר נתפס אצל הנאשם, אינם מותירים ספק רב, כי כוונת הנאשם הייתה להפיץ את הסם לאחרים" – כותב השופט ירון מינטקביץ בפסק הדין.

השופט מוסיף משפט קצר ותמציתי בנוגע לחומרת החזקת סמים לצרכי מסחר: "אין צורך להכביר מלים על חומרת העבירות והערכים המוגנים בהם הן פוגעות. הפגיעה אינה רק בצרכני הסם, אלא בחברה כולה. רבות נאמר על רעתו של נגע הסמים, וקטונתי מלהוסיף על כך".

בנוסף, בית המשפט עומד על עברו הפלילי ה'מרשים' של הנאשם, אשר בתיקו נרשמו הרשעות קודמות רבות במגוון תחומי עבריינות. בין הרשעותיו הקודמות של הנאשם מצויות גם הרשעות בגין עבירות סמים, הכוללות עונשי מאסר על תנאי אם יעבור שוב על עבירת סמים.

למידע נוסף על עבירות סמים ראה: https://www.drugcrime-law.co.il/

תסקיר שירות המבחן: מדובר באדם בעל דפוסי התנהגות עברייניים מושרשים

בית המשפט הזמין תסקיר שירות מבחן, שיעמוד על אופיו של הנאשם, על מסוכנותו ועל העונש הראוי לו. מתסקיר שירות המבחן עולה, כי הנאשם הוא בעל דפוסי התנהגות עברייניים מושרשים ומעורב בפלילים, מה שכמובן תואם את גיליון ההרשעות  שלו. עוד קובע התסקיר, כי הנאשם נמנע מלהשתלב בהליך שיקומי במסגרת מעצרו, וגם לאחר שחרורו ממאסר קודם לא עשה כל ניסיון טיפולי.

עם זאת, עולה מהתסקיר כי לאחרונה הנאשם מתחיל להיות מודע לבעייתיות שבמצבו ומתחיל לגלות ניצני רצון להשתלב במסגרת טיפולית. אי לכך, המלצת שירות המבחן היא לשלב את הנאשם בהליך טיפולי במסגרת שב"ס.

עבירות סמים: פסק הדין - מאסר 39 חודשים

בית המשפט מחליט להרשיע את הנאשם ולקצוב לו עונש חמור: "עברו הפלילי המכביד של הנאשם וכן נתוניו האישיים העולים מן התסקיר מלמדים, כי הנאשם מעורב עמוקות בפלילים והרגיל עצמו לבצע עבירות חמורות תוך פגיעה בגופם, כבודם ורכושם של אחרים וכי הוא שקוע עמוקות בעולם הסמים - כמפיץ וכצרכן... יש להשית על הנאשם בעבירות סמים עונש הנמצא ברף הגבוה של מתחם העונש ההולם".

אשר על כן, מחליט השופט מינטקביץ לגזור על הנאשם 39 חודשי מאסר בפועל. 24 מתוכם - באופן ישיר על עבירה זו, ו-15 מתוכם על ידי הפעלת המאסרים על תנאי שעמדו כנגד הנאשם מהרשעות קודמות.

עבירות סמים – כרוניקה לא משתלמת

מפסק דין זה ניתן ללמוד כי בית המשפט בוחן את דפוסי פעולתו של הנאשם לאורך השנים. הצטברות הרשעות קודמות עשויה בהחלט להשפיע על חומרת העונש שהנאשם מקבל בהרשעה הנוכחית.

עוד יש ללמוד מפסק הדין כי בית המשפט עשוי לקבוע עונש מאסר בפועל לחודשים רבים גם כאשר הנאשם לא נתפס בעיצומה של פעולת מכירת סמים. במקרה דנן, הנאשם לא נתפס מוכר סמים אלא רק מחזיק ברשותו כמות גדולה של סמים, ובכל זאת בית המשפט החליט לשלוח אותו לכלא ל-39 חודשים.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS