"ייפוי כוח מתמשך" הינו הסדר משפטי שהתווסף במסגרת תיקון 18 לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב– 1962 (להלן: "החוק").

כלים

 

התיקון בחוק מבטא בעצם תפיסה עדכנית לאנשים עם מגבלות, ומתייחס לזכותו של אדם לחיות את חייו בהתאם לרצונו, תוך מיצוי יכולותיו ע"י יצירת מנגנוני תמיכה, סיוע והגנה, אם וכאשר יכולותיו או כשירותו המשפטית הוגבלו, באופן זמני או קבוע.

המסמך מתייחס למצב בו אדם יגיע לכך שאינו יכול לקבל החלטות, או לנהל את ענייניו השונים בעצמו ובעודו עדיין בריא בנפשו וגופו, יכול להעניק סמכויות מתאימות למישהו מטעמו על מנת שיטפל בו.

בעוד שממונה ע"י האפוטרופוס יכול להיות אדם זר, שאינו בקיא בענייניו של הממנה (האדם שמנסח את ייפוי הכוח) ואינו מייצג נאמנה את האינטרסים שלו, הרי שמיופה כוח (ממונה) בייפוי כוח מתמשך, הינו אדם מוכר ונבחר באופן מושכל, לדאוג לצרכים השונים ע"י מייפה הכוח בעודו כשיר.

ניתן לערוך ייפוי כוח מתמשך עבור עניינים אישיים, ענייני פיננסיים או שניהם, כאשר אלה יכולים לכלול גם נושאים רפואיים, נושאים מסוימים עליהם מחליט מייפה הכוח, בהתאם לשיקול דעתו. בכל מקרה, כלל הנושאים הרלוונטיים חייבים להיות מפורטים במסמך ייפוי הכו המתמשך..

האם כל עורך דין מוסמך לערוך יפוי כח מתמשך?

שאלה הנשאלת רבות היא, האם כל עורך דין רשאי לערוך יפוי הכוח מתמשך.

התשובה לכך היא פשוטה ומבטיחה הליך סדור - רק עורכי דין אשר עברו הכשרה מיוחדת והוסמכו ע"י לשכת עורכי הדין והאפוטרופוס הכללי, רשאים לערוך מסמך ייפויי כח מתמשך.

את מסמך ייפוי הכוח המתמשך המקורי והחתום, יפקיד עורך דין ייפוי כוח מתמשך אצל האפוטרופוס הכללי.

יחד עם זאת, חשוב להדגיש כי לא יהיה לעורך הדין עניין אישי בייפוי הכוח.

מה תפקידו של עו"ד ייפוי כוח מתמשך?

לפני עריכת מסמך ייפוי כוח מתמשך, על עורך הדין מוטלת האחריות והחובה לבדוק את רצונו האמיתי של הממנה, כאשר הדבר נעשה במסגרת פגישה אישית (בתקופת הקורונה ניתנו הקלות בנושא, וניתן לקיים פגישות ואף חתימה בדיגיטל).

על עורך הדין להסביר לממנה (מייפה הכוח), מהן ההשלכות של מסירת האחריות על ענייניו בעתיד לממונה ( מיופה הכוח), עליו להסביר האם קיימות חלופות משפטיות אחרות וכמו כן, עליו להתאים לממנה את התנאים המתאימים לרצונותיו, צרכיו ויכולותיו וזאת בהתאם לחוק.

עורך הדין אף יכול לסייע בידי הממנה (מייפה הכוח) לערוך ולצרף לייפוי הכוח המתמשך, הנחיות והסברים עבור הממונה (מיופה הכוח), על מנת שידאג לענייניו באופן הנכון והמתאים ביותר.

המאמר נכתב בסיוע עו"ד הראל כהן, עו"ד מומחה בעריכת ייפוי כוח מתמשך, בעל ניסיון רב בתחום ומנחה ומעביר סדנאות בנושא ייפוי כוח מתמשך לעורכי דין.

עו"ד כהן מספק שירותים ברחבי הארץ ואף מגיע לבית הלקוח במידת הצורך, עקב בעיות ניידות

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS