חברת החשמל סיימה לאחרונה לפנות את שטח תחנת הכוח הישנה באילת, ליד חוף הדקל, הסירה את כל המבנים והמתקנים במתחם והעבירה את הקרקע לטובת הציבור ותושבי אילת. מדובר באבן דרך משמעותית בהסדר הנכסים עליו חתמה החברה עם מדינת ישראל ורשות מקרקעי ישראל בינואר 2018 להסדר נכסיה של חברת החשמל לישראל בשטח המפונה יתוכנן אזור משולב מגורים, נופש ותעסוקה בהיקף של 400 יח"ד ו 400 חדרי מלון.

הפינוי נעשה כחלק מיישום הסדר הנכסים עליו חתמה חברת החשמל עם המדינה, רשות מקרקעי ישראל ורשויות מקומיות ערב אישור הרפורמה במשק. חברת החשמל סיימה לאחרונה לפנות את שטח תחנת הכוח הישנה באילת, הסירה את כל המבנים והמתקנים במתחם ופינתה אותו. מדובר באבן דרך משמעותית בהסדר הנכסים עליו חתמה החברה עם מדינת ישראל ורשות מקרקעי ישראל בינואר 2018 להסדר נכסיה של חברת החשמל לישראל.ההסכם מביא למיצוי התועלות המשקיות מנכסיה של חברת החשמל ובכך מקל על החסמים לפיתוח ולדיור בכל רחבי הארץ.

בהתאם להסכם העבירה כבר החברה נכסים רבים למדינה, לעיריית אילת ולעיריית תל אביב. ביניהם שטח של 75 דונם ברמת החייל בתל אביב, מגרש בירושלים המיועד למגורים, אתרי הדלק בצמוד ובסביבת תחנת הכוח רדינג ושטח של כ 200 דונם באשדוד.

 : "מדובר בשטח בעל פוטנציאל תכנוני משמעותי, הקרוב לחוף הים ולכביש 90, וכן בעל נגישות לשכונות המגורים שרמי מקדמת בתיאום עם עיריית אילת.שטח זה הינו חלק מהסדר נכסים נרחב, במסגרתו נמסרו לידי המדינה נכסים של חברת חשמל.שיתוף הפעולה בין רשות מקרקעי ישראל וחברת החשמל, יאפשר פיתוח משמעותי כמו גם שימוש יעיל ונכון יותר בקרקע, לרווחת העיר אילת".

אלוף במיל. יפתח רון-טל, יו"ר חברת החשמל: "חברת החשמל מפנה אתרים לטובת הציבור, ובכך יתאפשר פיתוח הטיילת בעיר אילת. זאת, כחלק ממדיניות דירקטוריון חברת החשמל להשבת כספים ושטחים שאין בהם יותר שימוש לחברת החשמל ואשר יביאו תועלת לציבור בכלל ולתושבי העיר אילת בפרט.

החתימה על הסדר הנכסים הושגה באמצעות המחויבות והנחישות של אנשי רשות מקרקעי ישראל, הנהלת חברת החשמל, משרד האוצר, רשות החברות והרשויות המקומיות .ההסדר יאפשר לחברה וודאות גבוהה וחיונית בניהול נכסיה, וכן יכולת להסדיר את כלל צרכי הציבור לאור השינויים הארגוניים הנעשים בחברה במסגרת הרפורמה, ובעיקר ישפר באופן משמעותי מאוד את האיתנות הפיננסית של החברה. מדובר בצעדים אסטרטגיים-ניהוליים מתבקשים בעידן של הרפורמה במשק האנרגיה".

ב31/12/2019 פינתה החברה 60 דונם בסמוך לחוף אילת. השטח כולל תאי שטח המיועדים לשטחי ציבור ותשתיות וכן מאפשר הקמת מבנים ושימושים לצרכי מסחר ,תיירות וכל שימוש אחר הנדרש עפ"י צרכי המדינה ועיריית אילת.