רשות מקרקעי ישראל מפרסמת אזהרה חריגה לציבור רוכשי הקרקעות בכפר קאסם – להיזהר מרכישת קרקעות מדינה, המשווקות במרמה כקרקע פרטית לתושבים תמימים, בגוש 8871 חלקה 83 מצפון לרחוב בילאל בכפר קאסם

לאחרונה נודע לרשות מקרקעי ישראל כי מגרשים המיועדים לשיווק למגורים בגוש 8871 חלקה 83 השוכנת מצפון לרחוב בילאל בכפר קאסם, משווקים בניגוד לחוק בתחבולה, כקרקע פרטית, כאשר, לפי החשדות המתבררים ברשות, גורמים פרטיים מוכרים במרמה לתושבים תמימים קרקעות מדינה באמצעות מסמכים שהושגו במירמה.

חלקה 83 מתפרשת על שטח של כ- 17.5 דונם ונכללת בתחום תכנית מפורטת שהינה  תכנית איחוד וחלוקה ובעלי הזכויות בחלקה זו מקבלים זכויות במגרשים אשר חלקם אינם בתחום החלקה .אשר מיועדים לשיווק למגורים.

בעבר הורשע, תושב כפר קאסם, עו"ד עדאל בדיר, על פי הודאתו, במסגרת הסדר טיעון, בעבירה של קבלת דבר בתחבולה, כאשר ניסה לרשום קרקע בגוש 8871 חלקה 83 על שמו ועל שם אימו באמצעות פסק דין מזויף. יש לציין כי מדובר באדם הנושא שם זהה לשמו של ראש עיריית כפר קאסם לשעבר, אך אין מדובר בראש העיר לשעבר, אלא באדם פרטי אחר לחלוטין.

בעקבות הזיוף, נרשמה כל החלקה, תוך תחבולה כקרקע פרטית. עם גילוי הרישום הכוזב והכרעת בית משפט השלום בראשל"צ שקבע כי הרישום בוצע בתחבולה, רשות מקרקעי ישראל פנתה, באמצעות עו"ד עדי אברונין מפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי) לבית המשפט המחוזי להשיב את הרישום על הקרקע לידי המדינה, לצורך שיווקה למגורים עבור תושבי הישוב המעוניינים להקים את ביתם בשכונה כחוק. כמו כן ניתן צו מניעה מבית המשפט המחוזי שאוסר לבצע כל פעולה בקרקע, כולל פעולות רישום מכל סוג שהוא, הוצאת היתרים, פעולות בניה והקמת תשתיות לקראת בניה. כעת, עד לתיקון רישום הקרקעות, מבקשים ברשות מקרקעי ישראל להזהיר את הציבור, שלא לרכוש קרקעות בגוש 8871 חלקה 83 בכפר קאסם. לאחר שרישום הקרקע יושב למדינה תפעל הרשות לשיווקה.

עמיר גילת, הממונה (בפועל) על יחידת שמירת הקרקע במרחב  מרכז של רשות מקרקעי ישראל : "אנו רואים בחומרה את תופעת  העסקאות הפיקטיביות, בה גובים מאנשים תמימים כספים בניגוד לחוק וקוראים לתושבי האזור לא לשים כספם על קרן הצבי אלא  לנקוט משנה זהירות ולא לרכוש קרקעות בגוש 8871 חלקה 83 בכפר קאסם.