חקירות מס מבוצעות על ידי גורמי החקירה של רשות המיסים – חקירות מס הכנסה, חקירות מע״מ, חקירות מכס וכו׳. לעתים, בשילוב ושיתוף פעולה עם משטרת ישראל ויחידות חקירה ואכיפה אחרות כאשר קיים חשד לביצוע עבירות נוספות כגון הלבנת הון וכו׳.

צילום:freepik
צילום:freepik

 

חקירה ברשות המיסים מתבצעת כאשר קיים חשד לביצוע עבירות מס בין אם בעסק, בעוסק אצל אדם פרטי או חברה. חשוב לזכור, כי כדאי לפנות לקבלת ייעוץ משפטי אצל עורך דין מיסים שקיים על שיחותיכם והתייעצויותיכם עמו חיסיון חוקי, חיסיון אשר לא קיים בהתייעצות עם רואה חשבון.

סוגי עבירות מס ומאפייניהן

הליך חקירה ברשות המיסים ייפתח עת קיים חשד לביצוע עבירות מס על ידי הנחקר. דוגמה לעבירות מס : העלמת הכנסות, הגשה של דו"חות כוזבים, בעיות שונות בדיווחי מע"מ, הנפקה של תלושי שכר לא מדויקים, חשבוניות פיקטיביות, עבירות מכס, עבודה בשחור ועוד.

עבירות מס נחשבות לחמורות ומורכבות ומכאן שההתייחסות אליהן מצד רשויות החוק והאכיפה הינה מחמירה כמו גם הענישה בצידן. לצד עבירות המס החמורות, דוגמת הלבנת הון והעלמת הכנסות, ישנן עבירות מס טכניות דוגמת אי הגשה של דו"חות במועד, ניהול לא תקין של ספרי חשבונות, אי העברת תשלומי ניכויים וכדומה. על אף שייתכן, כי במקרים אלה, הסיבה לביצוע העבירה הינה חוסר תשומת לב או מודעות, גם במקרים אלה ייפתח הליך פלילי, תתנהל חקירה ולפיכך, יש לפנות לייצוג וייעוץ משפטי מתאים.

הליכי חקירה ברשות המיסים

חקירה סמויה – חקירה הנפתחת לאור חשד, מידע מקדים, הלשנה וכו׳.
גורמי החקירה והאכיפה של רשות המיסים יפעלו בהליך של חקירה סמויה כאשר הנחקר אינו מודע כי מתנהלת חקירת מס בעניינו. שלב של חקירה סמויה כולל איסוף ראיות וחומר באמצעות מגוון רחב של אמצעים מתקדמים וסמויים על מנת למצוא ראיות והוכחות המבססות את החשד או החשדות ומחזקות את הראיות בתיק כנגד החשוד. חקירה גלויה – לרוב תתנהל חקירה גלויה בעבירות מס טכניות או בעבירות בהם קיים חשד מבוסס וחקירת המס תתנהל במסלול הגלוי, כלומר זימון של החשוד לחקירה או הפתעת החשוד בביתו והבאתו לחקירה תחת אזהרה. בשלב זה, חוקרי רשות המיסים יזמינו את הנחקר או יגיעו לנחקר ויבצעו את הליכי החקירה באמצעים העומדים לרשותם. חקירה גלויה כוללת : חקירת החשוד, גביית הודעות ותשאול עדים, איסוף חומר ומסמכים פיזיים ודיגיטליים, ועוד מכלול פעולות.

החשיבות בקבלת ייעוץ וייצוג מידי עורך דין מיסים

חקירה במס הכנסה או חקירה במע"מ הינה הליך המעורר בנחקר תחושות של חשש, לחץ ומתח נפשיים כבדים. קבלת ההזמנה לחקירה, עשויה למצוא אתכם בלתי מוכנים ומופתעים ולכן הצעד הראשון שיש לנקוט הוא פנייה לקבלת ייעוץ וליווי משפטי מידי עורך דין מיסים מנוסה. הייעוץ המקצועי ימנע מכם לפעול בפזיזות ולמסור מידע או גרסה העלולים לפגוע בהגנתכם בהליך הפלילי כאשר הנזק שעלול להיגרם הינו משמעותי, כתם פלילי, ענישה מאחורי סורג ובריח ואף עוגמת נפש רבה לכם ולמשפחתכם.

עורך דין למיסים ישמע את גרסתכם, יבין את החשיפה בעניינכם וייעץ בצורה ברורה מהן זכויותיכם המשפטיות במהלך הליכי החקירה, מה נכון לומר ומתי יש לשמור על זכות השתיקה.

שירותים משפטיים מקצועיים בתחום עבירות מס

הטיפול בתיקי מס כולל שני הליכים – פלילי ואזרחי. תיקים מועברים להליכי חקירה פלילית מסיבות מגוונות, לדוגמה תיק שעבר ביקורת על ידי מפקח ואשר עלה בו חשד כי בוצעו עבירות לאחר בחינת הנתונים - הוגשו דוחות שאינם נכונים (כוזבים) שכן הושמטו הכנסות או נופחו תשומות או חשדות אחרים. במסלול האזרחי, דוחות מוגשים ועוברים בדיקה של מפקחים, ובמקרים בהם לדעת מפקח המס יש לתקן את הדוחות ולשלם מס נוסף, נערך דיון מול הנישום בסופו יוצאת שומה סופית, בין אם בהסכמה ובין בצו.

ענישת בתי המשפט

בשנים האחרונות אנו עדים למגמת החמרה של בתי המשפט בענישה המוטלת על עברייני המס. בתי המשפט שולחים לא פעם עברייני מס בעבירות מטריאליות לתקופות מאסר ארוכות מאחורי סורג ובריח. עבירות מס הופכות עבירות חמורות אשר עלולות להוות אף עבירת מקור לפי חוק איסור הלבנת הון. בין אם מבצע העבירה, מעלים המס, הורשע בבית המשפט ובין אם סיים את ההליכים ובקשתו לכופר התקבלה, עליו לשלם את סכום המס המלא בצירוף קנסות והפרשי הצמדה, סכום הכופר שנקבע ואם אין די באמור, עלויות משפטיות לעורכי דין, כך שבמבט לאחור, אין עוררין, כי ביצוע העבירה לא משתלם למבצע העבירה, זו ההרתעה אותה מבקשים המחוקק ובתי המשפט להשכין בציבור.