מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה ומשרד האוצר, בסיוע כוחות משטרה מיחידת יואב, ביצעו מבצע אכיפה מרוכז ברחבי הנגב, במסגרתו נהרסו מבנים בלתי חוקיים שהוקמו על אדמות מדינה ופונו 49 נסיונות פלישה שונים. במסגרת המבצע פונה ניסיון פלישה חוזר בנחל דודאים ("אל עראקיב") שם פונו 3 מבנים בלתי חוקיים חדשים שהוקמו בניגוד לפסיקת בית המשפט. 45 מתוך הפלישות פונו במלואן על ידי הפולשים עצמם, שהחליטו להימנע מתביעות כספיות להחזר עלויות הפינוי, המוגשות ע"י הרשות כנגד פולשים שאינם מתפנים בעצמם

מבצע אכיפה בנגב (צילום: רשות מקרקעי ישראל)
מבצע אכיפה בנגב (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

במסגרת מבצע אכיפה מרוכז כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב נהרסו ופונו 49 מבנים ופלישות, לאחר שהוקמו ע"י פולשים ברחבי הנגב - בניגוד לחוק וללא היתר.

באזור נחל דודאים ("אל עראקיב") שבו ופינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל והסיירת הירוקה, בליווי המשטרה, שלושה מבנים בלתי חוקיים, שהוקמו לאחרונה ע"י פולשים בדואים, תוך הפרת פסיקה מפורשת של בית המשפט.

במסגרת ביצוע 3 צווים מינהליים של הועדה המחוזית לתכנון ובנייה, ברחבי הנגב, המפקחים פינו והרסו באזור פזורת רהט סככה שהוקמה ללא היתר, בפזורת אלסייד נהרסו ופונו גדר, פחון ורצפת בטון שהוקמה ללא היתר ובפזורת אבו קרינאת נהרס מבנה עם רצפת בטון, כל אלה הוקמו בניגוד לחוק. המפקחים השיבו בשלושת המקרים את הקרקעות לקדמותן ולמאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות או נוספות.

כאשר הגיעו המפקחים לפנות 45 פלישות נוספות ברחבי הנגב במסגרת צווים לפינוי הקרקע של רשות מקרקעי ישראל, הסיירת הירוקה והוועדה המחוזית לתכנון ובנייה, הם נוכחו לראות כי בעקבות ההתראות שהגישו לכל אותם פולשים, הפולשים, בכל המקרים הללו, הרסו בעצמם את שהקימו בניגוד לחוק ופינו את הקרקע. המפקחים השיבו את הקרקעות לקדמותן ולמאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות או נוספות.

"מפקחי רשות מקרקעי ישראל נוקטים מדיניות אכיפה נחושה, במסגרתה דורשת הרשות ממסיגי גבול שלא נשמעים לאזהרות לפנות בעצמם את הקרקע אליה פלשו. מסיגי הגבול המסרבים להתפנות חשופים לתביעות משפטיות בהן דורשת המדינה להחזיר לה את ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים ואת דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע מחד ומאידך, מגישה נגדם תלונות פליליות במשטרה בגין הסגת גבול במקרקעי המדינה, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל. במבצע הנוכחי, בעקבות ההתראות שהוגשו להם, העדיף הרוב המכריע של הפולשים לבצע פינויים עצמיים ולחסוך בכך בזבוז משאבים מיותר מעצמם ומהקופה הציבורית. אין ספק כי מוטב לכל הצדדים שהפולשים יתפנו בעצמם ואנו נמשיך לפעול כדי לעודד זאת כחלק ממדיניות האכיפה שנועדה להגן על הקרקעות הציבוריות", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.