מבצע אכיפה של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל בסיוע שוטרים ממרחב יפתח ושוטרי מתפ"א, הסתיים בפינוי פלישה לאדמות הציבוריות. הפלישה, לקרקע המיועדת למגורים ברחוב השעורה בשכונת עג'מי שביפו, התגלתה במהלך הפעילות השוטפת שמקיימים מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) לאיתור מסיגי גבול על אדמות המדינה. מסיגי הגבול, תושבי השכונה, בשם משפחת אבו זייד, השתמשו בקרקע הציבורית למטרותיהם האישיות, ללא היתר ובניגוד לחוק, הקימו מבנה מגורים ואורווה בשטח שלא הוקצה לשימושם.

כלים
פינוי בעג'מי  (צילום: רשות מקרקעי ישראל)
פינוי בעג'מי (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

לאחר איתור הפלישה, מפקחי רמ"י פעלו מהר לפני שהמבנה אוכלס ומסרו לפולשים משפחת אבו זייד התראה לפיה עליהם לפנות את השטח, והבהירו להם כי הם מבצעים עבירה פלילית ואם לא יפנו את השטח כנדרש, הם יפונו עפ"י החוק בסיוע משטרה. מאחר ולא פינו את השטח, הוציאו נגדם מפקחי רמ"י צו סילוק פולשים המודיע להם כי עליהם לפנות את הקרקע בתוך 30 יום ולא, יפונו על פי החוק.

במקביל, הגישו מפקחי רשות מקרקעי ישראל תלונה בתחנת מרחב יפתח כנגד הפולשים. התלונה הוגשה בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה שנתיים מאסר בפועל.

מאחר והפולשים לא ביצעו את הפינוי כנדרש כפי שהוגדר להם בצו, הגיעו המפקחים למקום בליווי שוטרי מרחב יפתח ויחידת מתפ"א ובליווי ציוד מכני והנדסי לפנותם. מבנה המגורים והאורווה נהרסו והפסולת פונתה מהמקום לאתר הטמנה מורשה ע"י המפקחים שתפסו חזקה בקרקע, השיבו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות נוספות.

"מדובר במסיגי גבול שניסו לקבוע עובדות בשטח ולהשתלט על אדמות ציבוריות שמעולם לא הוקצו להם אך הם נתקלו בזריזותם ובנחישות המפקחים להגן על האדמות הציבוריות. לא רק שהפולשים פונו ע"י מפקחי רמ"י בליווי המשטרה, כעת הם גם יהיו חשופים לתביעות החזר עלויות שמגישה הרשות כנגד פולשים הנדרשים לשלם מכיסם את עלויות הפינוי ודמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע. מפקחי הרשות ימשיכו לפעול במסירות ולהגן במסגרת החוק על האדמות הציבוריות לטובת הציבור כולו", אומר עמיר גילת, מנהל מרחב מרכז בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS