נסללה הדרך לשיווק 10 דונם למגורים בגבעת שמואל ששיווקם עוכב בשל פולשים שתפסו את הקרקע בניגוד לחוק , לאחר פינוי עצמי של הפולשים וסילוק הפסולת שנותרה ,באמצעות 7 משאיות.

כלים
(צילום:רשות מקרקעי ישראל)
(צילום:רשות מקרקעי ישראל)

פינוי הפסולת והציוד בוצע במסגרת הוצאה לפועל של פסק דין כנגד פלישה למגרש למגורים השוכן בצפון גבעת שמואל, על שטח בהיקף של כ-4,000 מ"ר. מסיג הגבול פינה חלק מפלישה  בעצמו  בהתאם לנדרש מפסק הדין – אך הותיר בשטח פסולת רבה שפונתה כאמור על ידי מפקחי רשות מקרקעי ישראל

פלישה לאדמות מדינה ,המיועדות למגורים בגבעת שמואל,  פונתה במסגרת פעילות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל בליווי שוטרי מתפ"א ותחנת מסובים של המשטרה. במקביל בוצעה פעילות אכיפה של עיריית גבעת שמואל, במסגרתה נהרס מבנה ישן מסוכן לשלום הציבור ופונו כלי רכב ופסולת רבה  מהשטח הצמוד.

הפולש, תושב גבעת שמואל, השתלט על הקרקע, בשטח כולל של כ-4,000 מ"ר, הציב עליה  כלי רכב, אופנועים, פיגומים, ציוד נוסף וחלקי חילוף לרכב, והשליך בה כמויות פסולת גדולות - כל זאת תוך פלישה  לאדמות מדינה ,בניגוד לחוק וללא קבלת אישורים ועיכוב  שיווק הקרקע למגורים.

פלישה אל אדמות המדינה מהווה עבירת הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל.

לאחר הליך משפטי שניהלה הרשות, לפינוי הפלישה , ופסק דין שהתקבל, אשר קבע כי על הפולש לפנות את השטח, להשיבו לקדמותו ולהתפנות, הזהירו מפקחי הרשות את הפולש כי אם לא יפנה את הקרקע היא תפונה בהליך הוצאה לפועל בליווי משטרתי, ויוגשו נגדו תביעות כספיות להחזר  עלויות הפינוי הנגרמות לקופת המדינה.

הפולש אמנם פינה את האופנועים, הפיגומים וחלק מהציוד, אך הותיר עוד ציוד ופסולת רבה בשטח ולא השלים את הפינוי בעצמו כפי שנדרש בפסק הדין,  בעקבות כך הגיעו מפקחי הרשות בליווי שוטרי יחידת מתפ"א ושוטרי תחנת מסובים של המשטרה, לביצוע פסק הדין וצו ההוצאה לפועל. המפקחים פינו את  יתרת הציוד באמצעות ציוד מכני הנדסי כבד וניקו את השטח מהפסולת שהצטברה בו,  והחזירו את הקרקע לקדמותה ולמאגר הקרקעות הציבורי. הפסולת הרבה, שנדרשו 7 משאיות כדי לפנותה ,הועברה לאתרי הטמנה מורשים. הפולש הוזהר כי במקרה של פלישה חוזרת הוא יפונה מידית, והשטח שולט בשלטי אזהרה מפני פלישות חוזרות או נוספות. במקביל, פעלה עיריית גבעת שמואל, בשטח הצמוד,  ,במסגרת צו

להריסת מבנה ישן ומסוכן לשלום הציבור. כלי הרכב שאוחסנו במגרש והפסולת שהייתה במקום פונו והמגרש הושב לקדמותו. עם סיום פינוי המתחם כולו, בשטח של כ-10 דונם נסללה הדרך לשיווק הקרקע במסגרת מכרז למגורים.

כנגד מסיגי גבול נוספים, שפלשו למגרשים הצמודים, קיימים הליכים נוספים לפינויים בימים אלה. ברמ"י הבהירו לפולשים כי מוטב להם להתפנות בעצמם מידית, ולא, יגיעו המפקחים לפנותם  והם יהיו אלה שיאלצו לשאת בעלויות הפינוי הגבוהות ובתשלום רטרואקטיבי על השימוש בקרקע

ויהיו חשופים לתביעות נוספות.

עמיר גילת, מנהל מרחב השמירה ת"א -מרכז ברשות מקרקעי ישראל, אומר:  "פעולות האכיפה של רשות מקרקעי ישראל נועדו לקיים את החוק לטובת כלל אזרחי המדינה, פינויים מסוג זה נועדו מצד אחד להשיב אדמות לציבור וליעודן המקורי  ולפעול לטובת הציבור בניקוי וסילוק מפגעים

על הקרקע ומצבורי אשפה אשר מהווים מפגע נופי, בריאותי וסביבתי לתושבי האזור כולו. הרשות תמשיך לפעול בנחישות נגד עבירות קרקע ולשמירת הקרקעות לטובת הדורות הבאים."