הגננות נדרשות להגיע לכנסים והשתלמויות מקצועיות ולשהות בהם ללא כל תמורה ופיצוי – לכאורה בניגוד לחוק. כך עולה ממכתב ששלחו עורכות הדין ורד גרטל וליאת שושן-ברק בשם ארגון גננות מחנכות לשר החינוך, נפתלי בנט, ולמנכ"ל משרד החינוך, שמואל אבוהב. לאחרונה קיבלו מנהלות הגנים איגרת מטעם האגף לביטחון, שעת חירום ובטיחות במשרד החינוך, ובה הן נדרשות להשתתף בכנס הכנה לתרגיל התגוננות ארצי, על חשבון זמנן החופשי וללא כל שכר.

כלים
דורית חזן יו"ר ארגון גננות מחנכות (צילום: יח"צ)
דורית חזן יו"ר ארגון גננות מחנכות (צילום: יח"צ)

"בחרנו במקצוע שלנו מתוך אהבה לילדים ולא כדי להתעשר ואנחנו מטפלות בילדים במסירות אין קץ. אבל אנחנו גם עובדות שכירות שעובדות קשה ומתפרנסות מעבודתנו, ומשרד החינוך מנצל בציניות את הרצון הטוב שלנו כדי להעסיק אותנו בתנאים פוגעניים – ובמקרה הזה, מנסה, ב'שיטת מצליח' לגרום לנו להגיע לכנסים על חשבון זמננו ללא כל תמורה", אומרת דורית חזן, יו"ר ארגון גננות מחנכות, "אין לנו שום כוונה להסכים לדרישה ההזויה והמחוצפת הזאת. כפי שמנהלי המשרד מקבלים שכר על הכנסים שהם עורכים, גם לנו מגיע".

"משרד החינוך דורש מהגננות חדשות לבקרים להשקיע מדי חודש בחודשו שעות עבודה רבות מעבר ליום העבודה הרגיל שלהן וזאת ללא כל תשלום", כתבו עו"ד גרטל ושושן-ברק לבנט, "משרד החינוך דורש מהגננות  ולמעשה כופה עליהן "להתנדב" ללא שכר ועל חשבון זמנן הפרטי בחלק משמעותי ממשרתן. זוהי הלנת שכר לכל דבר ועניין והפרה בוטה של הוראות חוק הגנת השכר ושל כל דין. מרשותנו דורשות כי משרד החינוך יתחייב מראש ובכתב לשלם לכל גננת חברת הארגון שכר מלא בגין זמן השתתפותה בכנסים אלה, לרבות שעות הנסיעה אל הכנסים ומהם ולרבות הוצאות נסיעה - וזאת כתנאי להשתתפותן בכנסים. כמו כן נדרש משרד החינוך לאשר בכתב כי השתתפות גננות בכנסים אלה מהווה חלק בלתי נפרד מעבודתן, לרבות לעניין זכויותיהן במוסד לביטוח לאומי וכיוצ"ב".

"נבהיר כי עד שלא נקבל התחייבויות של המשרד בכתב כאמור לעיל, אנו נורה לחברות הארגון לא להשתתף בכנסים, שכן מדובר בדרישה בלתי חוקית בעליל", כתבו עו"ד גרטל ושושן-ברק לבנט, "דומה כי משרד החינוך עושה כל שביכולתו כדי להקשות את חייהן של הגננות ולפגוע בזכויותיהן היסודיות כעובדות, תוך ניצול ציני של האהבה, המסירות והאכפתיות שהן מקדישות לילדים שתחת אחריותן ושל אדישותה של הסתדרות המורים למצבן. משהגיעו מים עד נפש, הגננות אינן מוכנות יותר לקבל את העוול שנעשה להן והן יוצאות להיאבק על זכויותיהן".

תביעת ענק בדרך: להשוות את תנאי העסקת הגננות לאלה של המורים

ארגון גננות מחנכות – המייצג את הגננות הנאבקות לשיפור תנאי עבודתן – פתח במאבק להשוואת תנאי עבודתן של הגננות לתנאי עבודתם של המורים. הגננות שהתארגנו במסגרת הארגון מכינות תביעה משפטית ובה יבקשו להשוות את תנאי עבודתן של הגננות לאלה של המורים. התביעה תהיה תביעה פרטנית שכל גננת בגן ילדים ציבורי בישראל תוכל להצטרף אליה ולזכות בשיפור גדול בתנאי העסקתה. בימים אלו החל ארגון הגננות במהלך שנועד לצרף לתביעות הפרטניות אלפי גננות.

בין השאר, יבקשו הגננות בתביעה להחזיר להן תשלום של 120 שעות נוספות בחודש שנלקח מהן ברפורמת "אופק חדש", בשעה שהמורים קיבלו תוספת של שעות נוספות; להשוות את אורך שעת עבודת הגננות לשעת עבודתם של המורים; להשוות תוספות שונות לאלה שמקבלות המורות; ולשפר את תנאי העסקתן הפיזיים בגני הילדים, שהידרדרו מאז שרפורמת חינוך חינם מגיל 3 נכנסה לתוקף, מאחר וגני הילדים לא ערוכים לצרכיהם של ילדים בני שלוש.