ארגון גננות מחנכות מתכוון לתבוע ממשרד החינוך למנוע את פיטורי הסייעות הרפואיות. זאת, במסגרת תביעת הפרט הגדולה שהארגון עומד להגיש נגד משרד החינוך בשמן של מאות גננות בבקשה לשיפורים עמוקים ויסודיים בתנאי העסקתן.

דורית חזן יו"ר ארגון גננות מחנכות.
דורית חזן יו"ר ארגון גננות מחנכות.

"פיטורי הסייעות הרפואיות הם סכנת נפשות", אומרת יו"ר ארגון גננות מחנכות, דורית חזן, "במידה וההחלטה ההרסנית הזאת לא תוסר מידי מסדר היום נאלץ לפעול בכל דרך על מנת לבטח את הגננות. נבצר ממני להבין איך עולה על דעתו של מישהו להוציא סייעת רפואית מהגנים, בעומס העבודה בגנים כיום. הגננת והסייעת אמונות על ביטחונם, שלומם וחינוכם של כל ילדי הגן, והגנים מונים 35 ילדים. בכל גן יש היום מספר ילדים מורכבים ומאתגרים עם בעיות אלימות, על הספקטרום ועוד. במצב כזה מספיק רק ילד אלרגי אחד, שהעדר סייעת רפואית יסכן את חייוההצעה זו מסכנת את חיי הילדים האלרגיים במידה ויקרה אסון. חישבו  מה יקרה לשאר הילדים במקרה ויצטרכו לחזות בפעולות הצלה של ילד אלרגי?"

הגננות המובילות את ארגון גננות מחנכות מכינות תביעה משפטית ובה יבקשו לשפר את תנאי עבודתן ולהשוותם לאלה של המורים. התביעה תהיה תביעה פרטנית שכל גננת בגן ילדים ציבורי בישראל תוכל להצטרף אליה ולזכות בשיפור גדול בתנאי העסקתה. הארגון מבצע מהלך שנועד לצרף לתביעות הפרטניות אלפי גננות. את התביעה יגישו עורכות הדין ורד גרטל וליאת שושן  ברק. בין השאר, יבקשו הגננות בתביעה להחזיר להן תשלום של 120 שעות נוספות בחודש שנלקח מהן ברפורמת "אופק חדש", בשעה שהמורים קיבלו תוספת שעות נוספות; להשוות את אורך שעת עבודתה של הגננות לשעת עבודתם של המורים; לקבל תוספות שכר שונות בדומה לאלה שמקבלים המורים, כגון "גמול תפקיד", "גמול השילוב", שעת הנקה, ועוד. בנוסף, יבקשו הגננות לשפר את תנאי העסקתן הפיזיים בגני הילדים, כדי להתאים את גני הילדים לצרכיהם של ילדים מגיל שנתיים וחצי, ולהוסיף בהם מקומות לינה לשנת צהריים ופינות לשטיפה וניקוי לילדים שעדיין נמצאים בגמילה". להצטרפות לתביעה:

https://beeoffice.co.il/gananot/index.php?IPay=5a5a3dcc4f5c9&utm_source=InforuMail&utm_medium=email&utm_campaign=%D7%A2%D7%A9%D7%A8+%D7%A1%D7%99%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%98%D7%95%D7%91%D7%95%D7%AA+%D7%9C%D7%94%D7%A6%D7%98%D7%A8%D7%A3+%D7%9C%D7%AA%D7%91%D7%99%D7%A2%D7%94%3A