ארגון יוצאי מרכז אירופה המאגד בתוכו את צאצאי היקים בישראל פונה בקריאה נרגשת לממשלת ישראל למען תמצא פתרון הולם לפליטים מבלי להסגירם לגורל עלום ומסוכן בארצות מוצאם או כליאתם בבתי כלא ישראליים על לא עוול בכפם.

כלים
דוד בועז
דוד בועז

ליבנו עם תושבי דרום תל-אביב הסובלים מהזנחה ממשלתית מכוונת של קליטת הפליטים. על הממשלה לתכנן ולבצע את פיזורם בארץ והכוונתם למקומות בהם יועילו לחברה הישראלית ולעצמם. יש לזכור: מדינת ישראל הוקמה גם על-ידי פליטים שהודרו בארצות הולדתם שם נשקפה סכנה לחייהם. אל לנו לעשות לזולתנו את שעשו לנו.

דוד בועז, יו"ר נשיאות ארגון יוצאי מרכז אירופה - "אנו כארגון שהוקם על ידי אבותינו שהיו פליטים עוד בתחילת שנות השלושים של המאה הקודמת, ארגון שמטרתו הראשונית הייתה לקלוט פליטים שנאלצו לנוס על נפשם מגרמניה, אוסטריה ומארצות נוספות, ארגון שחורת על דגלו ערכי דמוקרטיה, הומניזם, ומתנגד לאפליה והדרה באשר הם, לא יכולים לעמוד מנגד כשמדינת ישראל נוקטת בצעד לא הומאני של גירוש פליטים חזרה לתופת ארצם ולכן אנחנו ארגון יוצאי מרכז אירופה מתנגדים נחרצות לגירוש הפליטים וקוראים לממשלת ישראל לנסות למצוא חלופות הומניטאריות אחרות.

המסורת היהודית מבקשת מאתנו לקדש את החיים, עלינו לפעול כחברה מוסרית וערכית ולעשות כל שביכולתנו לעצור את הגירוש"