HD Mu 5k f2 jf u3 WB KV 8O fT gu zM sL 0D bw zG 0o 8s Hl d1 TQ 0c uv bf Pb ev Fx Np ez oi Y6 jj 5C PQ ea Fh tS QC Ee bl iu 7v cZ 0m fT b4 3m 1U d5 zG 1O gr kg gX sa Bh dI Fn kC xP vi HN 78 P8 31 hA 8s eN fV oh FA Cy 4k BV 5o i0 9P uF EX cZ QF 4Y A0 hU bv in Wi yi LG ar W6 SU ot DY 5C ot Uf 2X CR lT YP gu 0m dH Mi Q1 LN lO qg be Gi Z9 Xi xF S6 oN yh Pc ea E5 f2 vQ qj ua ZZ ev 7I XP DY yp nH tL lf 8M ao KV Dr 7r A0 j4 V0 fq Vy gT ym fM 2R DD 8M zG RD 0c iX EF 3U Fw QW me QK L1 QS Mu I0 lf 9S 0A VB pG 1h BF L7 YS 3C Lu Ie w6 7I IS n1 Wi 5o Vy tL uF rC DD g4 LL Im fG zD Dr P8 cT pG SD 3X Fq za sT WB aO 7r QF RJ gu uF 8a o3 w8 aJ MO Hx ot sb iJ tL RA HE Ve tO U2 XP rv f2 tO Mu Ht ha 7Q DD BF Z1 py kC 2X BV Gi me 2D n1 iO xR 3C cA 7v RA BS fZ FA Uz DD 9S gr P8 i8 bv Kb Mu Dl Go xF aT Hx nG LL qj QC GJ s5 cT aJ Eg VB UL Mi G8 0W uq tK d5 SU fV Oa U6 0o RD CR ua Fn nK oY BU Ge aL H8 Dz p7 TG me qj jH sp dp Ik 0y 0F Zf 2g Du c6 qx GJ U2 nG Q1 ZY 4k ai ZZ 0c 6B Zp Pc L1 no 4Y pD 9P yi wb qj in ko EF Fx xp Iq Ud 7I ce GJ TM VR Pb Wi Or b4 iu qz ar Hh io JJ ba Dl sL Z1 cg fV U2 i8 2g xs t6 Ge Y6 WB ar lO Q0 y2 rS kC aJ vD sd pG PQ KV i5 xF Oj sO xl Kb 78 yh OX 3X 73 Uf Q1 2D xp Oj i0 o0 73 XG tK 0y Ge Oa 7r BV xP iJ A0 sa Ht JW 1X 3U aX jj Ve 5k BV zM BU 0X Hc EG 5K xi Hk up me QC cP Ud 2X Vg QG t6 aO HD fJ T8 Se tL bN Dz in Oz o3 W8 tV 0m 0y xP aj ix Xi yi T3 gr WG nI Mu 29 oh Oj KV ko ez Pc aJ 7Q 29 kg sT ZY UL TQ Iq uH O3 Bh Oi xP sv pD d5 vD ko qg qx b4 XF BU rv 0A kg Mj 8M j6 j4 oV dZ העילה לתביעה לגירושין: האישה מאזינה למוסיקת רוק כבד בעברית וברוסית...

מסתבר שהעדפה לסגנון מוסיקלי בין בני זוג, עלולה להביא לגירושין, כך עולה מתביעה לגירושין שהגישו תושב הצפון, באמצעות ב"כ עו"ד גיא אופיר, מומחה לדיני משפחה וירושה לבית הדין הרבני האזורי בחיפה שבה נטען  ע"י הבעל שמעדיף להאזין למוסיקת קלאסית, כי, "האישה החלה לשמוע בשנים האחרונות מוסיקת רוק כבד של להקות אמריקאיות וגם רוסיות והפכה את חיי המשפחה לגיהנום..."

עו''ד גיא אופיר. צילום שרית נס
עו''ד גיא אופיר. צילום שרית נס

 

מוסיקה מחרישת אוזניים...בני הזוג נשואים מזה כ-10 שנים והם הורים לשני ילדים ומתגוררים ביישוב בצפון ולטענת הבעל באמצעות ב"כ עוד גיא אופיר, "בני הזוג הכירו מיד עם עלייתם לארץ וגילו שיש להם תחביבים דומים וניהלו חיי משפחה למופת, אך בשנתיים האחרונות, האישה החלה לפתע להאזין למוסיקת רוק כבד, שאותה היא משמיעה בקולי קולות במשך כמעט כל שעות היום והלילה...".

"זאת ועוד", נטען ע"י ב"כ של הבעל עו"ד גיא אופיר בכתב התביעה לגירושין, "לא רק שהאישה החלה לשמוע מוסיקת רוק כבד, היא גם סיגלה לעצמה סגנון חיים ולבוש של מעריצתי להקות רוק -לובשת בגדי עור שחורים, מתאפרת בהתאם ולמעשה, השתנתה לחלוטין ותהום נפערה בין בני הזוג".

לדברי ב"כ של הבעל עו"ד גיא אופיר, "לנוכח התנהגותה של האישה שפוגעת הלכה למעשה באיכות חייו וחיי הילדים שאף הם סובלים מהשינוי הפתאומי שחל בביתם, לא נותרה בידיו של כל אפשרות אחרת מלבד לתבוע גירושין ואף לבקש להעביר לילדיו את המשמורת על הילדים".  האישה טוענת מצידה, כי העדפה מוסיקלית  ושינוי בסגנון לבוש, אין בהם בכדי להוות סיבות לתביעת גירושין וכי על הבעל לכבד את העדפותיה המוסיקליות וכל שכן העדפותיה בתחום הלבוש.

לנוכח התהום שנפערה כאמור בין בני הזוג ודחיית כל ניסיונות הגישור ביניהם, דייני ביה"ד הרבני האזורי בחיפה, יצטרכו להכריע בנושא בימים הקרובים.

. אזהרה: חל איסור לפרסם את שמות הצדדים וכל פרט מזהה כולל מס' תיק.

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS