הישג לאכיפה: מסיג גבול, תושב כפר קאסם, אשר החל לבנות מבנה על מגרש בגודל של כ-600 מ"ר,  המיועד לשיווק למגורים על האדמות הציבוריות במרכז כפר קאסם, פינה את הקרקע בעקבות פעילות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל. הקרקע תצא בקרוב במכרז . הסגת גבול במקרקעי ציבור היא עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל

כלים
כפר קאסם שלד מבנה (צילום:רשות מקרקעי ישראל)
כפר קאסם שלד מבנה (צילום:רשות מקרקעי ישראל)

מסיג גבול, תושב כפר קאסם, שאותר ע"י מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) תוך שהוא פולש למקרקעין בניהול רמ"י ,  נאלץ לפנות את הקרקע בעקבות פעולות אכיפה של מפקחי רשות מקרקעי ישראל.

הפלישה לאדמות הציבוריות בשטח של כ-600 מ"ר, אותרה במסגרת פעילות לניטור עברות מקרקעין של מפקחי רשות מקרקעי ישראל, שגילו כי מסיג הגבול פלש למגרש המיועד לשיווק במסגרת מכרז למגורים במרכז כפר קאסם, והחל להקים עליו שלד מבנה מגורים לשימושו האישי על חשבון הקרקע הציבורית, כל זאת ללא היתר ובניגוד לחוק.

מפקחי הרשות הודיעו לו כי הוא עובר על החוק וכי עליו לפנות את הקרקע מסרו לו התראה ובהמשך אף מסרו לו צו סילוק פולשים המודיע לו כי עליו לפנות את הקרקע בתוך 30 יום ולא, יפונה לפי החוק בליווי המשטרה. במקביל, הגישו מפקחי רשות מקרקעי ישראל תלונה בתחנת אורגן כפר קאסם של המשטרה כנגד הפולש. התלונה הוגשה בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה שנתיים מאסר בפועל.

בעקבות הצו הפולש הוציא צו מניעה זמני להריסת המבנה, אך בית המשפט קבע כי הוא אכן פולש לקרקע וכי עליו לפנותה. לאחר שהבין את נחישותם של המפקחים לפנותו, העדיף הפולש לפנות את הקרקע בעצמו, על מנת להימנע מתביעות והוצאות נוספות. הפולש הרס את שלד המבנה, ניקה את המגרש והחזיר את הקרקע אותה תפס לקדמותה ולידי המפקחים והמדינה.

מפקחי רמ"י החזירו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות חוזרות. הקרקע צפויה לצאת בקרוב לשיווק במסגרת מכרז למגורים.

"מסיג הגבול הנוכחי הרס בעצמו ועל חשבונו את שלד המבנה, השיב את הקרקע לקדמותה ולידי המפקחים והצטרף בכך לשורה ארוכה של פולשים שמעדיפים לבצע פינוי עצמי על מנת שלא להסתבך בתביעות והוצאות ובכך נחסך ביזבוז משאבים מיותר מהקופה הציבורית. מפקחי רמ"י ימשיכו לפעול לשמירה על אדמות המדינה לטובת הציבור כולו ולא יאפשרו למסיגי גבול ועברייני קרקעות לגזול את אדמות המדינה על חשבון הציבור", אומר עמיר גילת, מנהל מרחב מרכז בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.