רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] -מרחב עסקי תל אביב- וחברת דירה להשכיר מפרסמות מכרז, במסגרתו ישווק מגרש לבנייה של 116 יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך, ברצועת הנופש ברמת השרון

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] וחברת דירה להשכיר מפרסמות מכרז פומבי לרכישת זכויות חכירה לבנייה של 116 יח"ד במגרש אחד במערב רמת השרון. מדובר במכרז לבניית יחידות דיור להשכרה לטווח ארוך בבנייה רוויה וניהול והפעלה של פרויקט "דירה להשכיר" למשך 20 שנה לפחות.

המכרז הוא חלק מהשכונה המוקמת כחלק מתכנית 553-0190975 'רצועת הנופש מערב רמה"ש - רש/1010', השוכנת מדרום לכביש 5, ממערב לבית עלמין קריית שאול וממזרח לנתיבי איילון ומחלף גלילות.

מדובר ביצירת שכונה חדשה בקצה הצפוני של המרקם הבנוי בצדו המזרחי של מטרופולין גוש דן לאורך "דרך הנופש". במרכז השכונה פארק המהווה שער וחיבור לשכונות הקיימות מדרום ומקשר אותן לאזורי הנופש הציבוריים.

התכנית משתרעת על שטח של כ-825 דונם וכוללת 3089 יח"ד ברמות צפיפות שונות ומגוון טיפוסים, לרבות 30% יח"ד דירות קטנות. עוד בתכנית- דיור מיוחד, מבני ציבור, קאנטרי קלאב, שטחים ציבוריים פתוחים, מסחר ודרכים. במרכז התכנית הדגשת הפעילות האורבנית לאורך הרחוב הראשי ע"י תכנון מסחר ומוסדות ציבור לאורכו ופתיחתו ל 3 שדרות הקושרות אותו לפארק הציבורי. התכנון כולל בניה ירוקה, סביבת מגורים איכותית וידידותית הכוללת מערכת שבילים להולכי רגל ורוכבי אופניים עם הפרדה מפלסית ומערכת דרכים תומכת תחבורה ציבורית, מערכת הפרדת אשפה, שימוש במערכת נגר עילי ושימור בריכת החורף הקיימת לשמירה על ערכי טבע ונוף קיימים.

יעקב קוינט מנהל רשות מקרקעי ישראל :

המכרז הנוכחי נותן פתרון השכרה לצעירים ומשפחות בלב אזורי הביקוש של גוש דן בשכונה איכותית וירוקה במחירים מפוקחים הכוללת את כל הפתרונות במקום אחד (חינוך, מסחר, דרכים ופארק רחב ידיים). רשות מקרקעי ישראל רואה חשיבות בשיווק קרקעות בכל רחבי הארץ להשכרה לטווח ארוך כדי לתת מענה לזוגות צעירים ולחסרי דיור שידם אינה משגת לשלם על דירה.

ניתן להגיש הצעות על ידי מספר תאגידים או יחידים ("מיזם משותף") או באמצעות תאגיד חדש שהתאגד למטרת ביצוע הפרויקט. במכרז מזמינה רשות מקרקעי ישראל, את ציבור היזמים להגיש הצעות לחתימה על חוזה חכירה ישירה מהוון לתקופה של 98 שנים עם אופציה להארכה לעוד 98 שנים ולחתימת חוזה לתכנון, הקמה והפעלה של מתחם מגורים שיכלול 116 יח"ד שתיועדנה להשכרה ארוכת טווח כאשר 25% מהדירות תיועדנה לדיור בשכר דירה מפוקח לזכאים ויתרת הדירות יושכרו בשוק החופשי.

חוברת המכרז תפורסם באתר האינטרנט של רמ"י בשבועות הקרובים, ניתן להוריד ולעיין בחוברת ללא תמורה.

המועד האחרון להגשת הצעות הוא 01.11.2021 בשעה 12:00 בצהריים.

יש להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו.

https://apps.land.gov.il/MichrazimSite/#/michraz/20210214