מסיג גבול שהשתלט על קרקע המיועדת לרווחת הציבור ושמורת טבע כחלק מיער אודם ממערב לישוב מסעדה, נאלץ לפנות את האדמות הציבוריות עליהן השתלט שלא כדין, לאחר שאותר במהלך ביקורת של מפקחי החטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל. הסגת גבול במקרקעי ציבור היא עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל

כלים
יער אודם דרומית למסעדה (צילום: רשות מקרקעי ישראל)
יער אודם דרומית למסעדה (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

הפלישה לאדמות המדינה, בשטח של כ-3,000 מ"ר, אותרה במסגרת פעילות לאיתור עבירות מקרקעין של מפקחי החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) שגילו כי במקום מתבצעות עבודות להכשרת הקרקע לצורך נטיעת עצים, וזאת לשימושו האישי של הפולש ללא היתר ובניגוד לחוק, על קרקע שלא הוקצתה לשימושו ואסורה לבניה או עיבוד ואשר משמשת כריאה ירוקה, יער ושמורת טבע לרווחת הציבור.

מפקחי רמ"י הגישו למסיג הגבול התראה רשמית והבהירו לו כי במיקרים בהם מסיגי גבול מסרבים לפנות קרקעות מדינה, רשות מקרקעי ישראל מגישה נגדם גם תלונה למשטרה בגין הסגת גבול, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, וגם תביעות כספיות להחזר דמי השימוש בקרקע ועלויות הפינוי הנגרמות לקופת המדינה.

במקביל הוגשה נגדו תלונה בתחנת משטרת גולן. התלונה הוגשה בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור, עבירה פלילית שדינה שנתיים מאסר בפועל.

לאחר שהבין את נחישותם של המפקחים לפנותו העדיף הפולש לפנות את הקרקע בעצמו, על מנת להימנע מתביעות. הפולש החזיר את הקרקע אותה תפס לקדמותה ולידי המפקחים והמדינה. מפקחי רמ"י תפסו חזקה בקרקע, החזירו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי ולשימושה כשמורת טבע לרווחת הציבור.

ערן ליבנה, מנהל מרחב שמירה צפון - חיפה ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "יערות ארצנו מיועדים לשמש כשמורות טבע ושטחים ירוקים לרווחת הציבור הרחב והם אסורים לבנייה או לעיבוד חקלאי. מפקחי רשות מקרקעי ישראל מסיירים באופן שוטף ועקבי ברחבי הארץ במטרה לאתר מסיגי גבול ולפנותם לפי החוק. הפולש שניסה להשתלט על שלושה דונם מהאדמות הציבוריות נתפס ומיד נתקל בנחישות המפקחים להגן על האדמות הציבוריות ולכן העדיף לפנות את הפלישה בעצמו. מדיניות האכיפה המחמירה מוכיחה את עצמה בשטח באמצעות המספר הרב של פולשים שמעדיפים לפנות את הקרקע בעצמם, על מנת שלא להסתבך בתביעות".

BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS