במסגרת מבצע אכיפה מיוחד כנגד תופעת הפלישה למקרקעי ציבור והבנייה הבלתי חוקית בנגב, נהרסו ופונו 26 מבנים וניסיונות פלישה לאדמות מדינה ברחבי הנגב.

פינוי בנגב (צילום: רשות מקרקעי ישראל)
פינוי בנגב (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

 

נרשם הישג לאכיפה כאשר ב-16 מהפלישות, נמצא כי הפולשים ביצעו פינוי של הקרקע בעצמם בכדי להימנע מתביעות כספיות, המוגשות ע"י הרשות נגד פולשים בדרישה להחזר עלויות הפינוי ודמי השימוש בקרקע.

במסגרת ביצוע צווים לפינוי הקרקע של הרשות והסיירת הירוקה פינו מפקחי רשות מקרקעי ישראל (רמ"י) והסיירת הירוקה בישוב תל שבע בשתי פלישות שונות, מתקן לשטיפת רכבים ופלישה חוזרת במסגרתה הוקמה סוללת עפר בניגוד לחוק, בישוב ביר הדאג מכולה שהוצבה בניגוד לחוק נלקחה לאחסנה, בעיר רהט רכב מסחרי שהוצב על הקרקע בניגוד לחוק נלקח לאתר דודאים, וסמוך לכביש 31 פונו שתי פלישות שונות שבכל אחת גדר ומבנה בלוקים, כל אלה הוקמו ללא היתר ובניגוד לחוק על אדמות המדינה.

כאשר הגיעו המפקחים לטפל ב-5 צווים נוספים, בהם בפזורת עומר, גדר ומבנה עץ, 2 מבני פחונים באזור נאות חובב, מבנה פחון נוסף בפזורת ביר הדאג, אוהל וסוללת עפר בפזורת אבו קרינאת ומקרה נוסף בנגב במסגרתו הוצבו 2 מאהלים ומכלאה, הם נוכחו לראות כי הפולשים פינו את הפלישות, פירקו בעצמם את שהקימו בניגוד לחוק, ניקו את השטחים והשיבו לרשות המפקחים את הקרקעות הציבוריות. בכל המקרים המפקחים השיבו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי והציבו במקום שילוט המתריע מפני פלישות.

במסגרת צווי הריסה מינהליים לפינוי הקרקע של הועדה המחוזית של משרד האוצר, הרסו המפקחים גדר שהוצבה בניגוד לחוק על אדמות המדינה בישוב ביר הדאג, ועוד 3 מבני בלוקים בשלוש פלישות שונות באזור הישוב מכחול. ב-11 מקרים נוספים של צווים של הוועדה המחוזית ברחבי הנגב, נמצא כי הפולשים ביצעו הריסות עצמיות והשיבו את הקרקע לקדמותה ולידי המפקחים והמדינה. בכל המקרים המפקחים תפסו חזקה בקרקע, השיבו אותה למאגר הקרקעות הציבורי והציבו שילוט המתריע מפני פלישות במקום.

"נמשכת העלייה העקבית במקרים בהם, בעקבות אזהרות המפקחים וכוחות האכיפה, פולשים לאדמות המדינה מעדיפים לבצע פינויים בעצמם ולחסוך להם ולקופה הציבורית בזבוז משאבים מיותר. זה קורה הודות למדיניות האכיפה המחמירה בה נוקטים ברשות, לפיה פולשים לאדמות המדינה שלא נשמעים לאזהרות המפקחים ולא מפנים את הקרקע בעצמם, חשופים גם לתביעות משפטיות בהן דורשת המדינה להחזיר לה את ההוצאות שנגרמו לה בגין הפינויים וגם את דמי השימוש הרטרואקטיביים בקרקע. מפקחי רשות מקרקעי ישראל ימשיכו להגן על האדמות הציבוריות לטובת הציבור כולו", אומר אילן ישורון, מנהל מרחב דרום בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל.