הפלישה לאדמות המדינה, בשטח של כ-400 מ"ר, אותרה במסגרת פעילות לאיתור עבירות מקרקעין של מפקחי החטיבה לשמירה על הקרקע ברשות מקרקעי ישראל (רמ"י) שגילו כי במקום מתבצעות עבודות להכשרת הקרקע לצורך סלילת דרך גישה ולנטיעת עצים וזאת לשימושו האישי של הפולש ללא היתר ובניגוד לחוק על קרקע אשר אמנם מיועדת לחקלאות, אך כלל לא הוקצתה לשימושו.

אילוסטרציה (צילום:  רשות מקרקעי ישראל)
אילוסטרציה (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

מפקחי רמ"י שאיתרו העבודות הזעיקו שוטרים מתחנת אום אל פאחם שסייעו להם בעצירת העבודות הבלתי חוקיות שהתבצעו. ובאותה עת הגישו למסיג הגבול התראה רשמית והבהירו לו כי במיקרים בהם מסיגי גבול מסרבים לפנות קרקעות מדינה, רשות מקרקעי ישראל מגישה נגדם גם תלונה למשטרה בגין הסגת גבול, עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, וגם תביעות כספיות להחזר דמי השימוש בקרקע ועלויות הפינוי הנגרמות לקופת המדינה.

לאחר שהבין את נחישותם של המפקחים לפנותו ובנוכחות שוטרי תחנת אום אל פאחם שהגיעו למקום, הפולש שטען כי חלה טעות במדידת השטח שבבעלותו וכי פלש בתום לב לשטח, העדיף לפנות את הקרקע בעצמו, על מנת להימנע מתביעות. הפולש החזיר את הקרקע אותה תפס לקדמותה ולידי המפקחים והמדינה. מפקחי רמ"י החזירו את הקרקע למאגר הקרקעות הציבורי. כעת הקרקע המיועדת לחקלאות זמינה לשיווק עבור חקלאים המעוניינים לעבד אותה ואשר פועלים כחוק.

ערן ליבנה, מנהל מרחב שמירה צפון - חיפה ברשות מקרקעי ישראל, אומר: "קרקעות המדינה אינן הפקר ומפקחי רשות מקרקעי ישראל מסיירים באופן שוטף ועקבי ברחבי הארץ במטרה לאתר מסיגי גבול ולפנותם לפי החוק. גם הפעם הפולש שניסה להשתלט על הקרקע הציבורית ללא היתר ומבלי לשלם את תמורתה לקופה הציבורית, נתפס על חם מיד עם התחלת העבודות. מאחר והוא נתקל בנחישות המפקחים להגן על האדמות הציבוריות הוא העדיף לפנות את הפלישה בעצמו. מדיניות האכיפה המחמירה מוכיחה את עצמה בשטח באמצעות המספר הרב של פולשים שמעדיפים לפנות את הקרקע בעצמם, על מנת שלא להסתבך בתביעות".