הפלישה לאדמות היער אותרה במסגרת הפעילות השוטפת שמנהלים מפקחי רשות מקרקעי ישראל לאיתור עבירות מקרקעין על אדמות המדינה. המבנה, בשטח של כ- 10 מ"ר, שימש למגורים ושהייה ארוכת טווח של פולש שזהותו איננה ידועה לרשות. פלישה לאדמות מדינה היא עבירה פלילית שדינה עד שנתיים מאסר בפועל, בנוסף לבנייה בלתי חוקית ללא היתר ולפגיעה באדמות היער האסורות בבנייה ומהוות ריאה ירוקה לרווחת הציבור.  

כלים
פלישה ביער קקל ליד מבשרת ציון (צילום: רשות מקרקעי ישראל)
פלישה ביער קקל ליד מבשרת ציון (צילום: רשות מקרקעי ישראל)

מפקחי הרשות ניסו לאתר את מסיג הגבול והשאירו בשטח התראה המזהירה אותו כי עליו להתפנות מהמקום, מאחר ולא פינה את הפלישה פעלו המפקחים והוציאו כנגדו צו לפינוי הקרקע בנוסף, הגישו כנגדו תלונה במשטרה בתחנת מבשרת ציון בגין הסגת גבול במקרקעי ציבור.

לאחר שמסיג הגבול, לא ציית להתראות, פעלו המפקחים לפי החוק והמבנה נהרס מתוקף צו לפינוי הקרקע של רשות מקרקעי ישראל, בסיוע מפקחי קק"ל ובליווי משטרתי.

המפקחים ביצעו את הצו, הרסו את המבנה ,פינו מהשטח את הפסולת הרבה שהצטברה במקום והציבו בשטח שלטי אזהרה המתריעים מפני פלישות חוזרות, ובכך החזירו את הקרקע לשימוש הציבור כחלק מיער קק"ל לרווחת הציבור.

יואב ששון, מנהל מרחב ירושלים בחטיבה לשמירת הקרקע ברשות מקרקעי ישראל, אומר כי: "יערות קק"ל  הם שטחים  שנועדו לרווחת הציבור ואסורים בבנייה הפוגעת בריאה הירוקה המיוחדת של האיזור. מדובר בבנייה בלתי חוקית בשטח פתוח בעל ערכי טבע ונוף מיוחדים שהוא בבת עינו של הציבור. מסיגי גבול המפונים על ידי מפקחי הרשות חשופים לתביעות כספיות להחזר עלויות הפינוי לקופת המדינה, לרבות עלויות הפעלת השוטרים, המפקחים והפועלים ועלויות הפעלת הציוד המכני הנדסי, והחזר רטרואקטיבי של דמי השימוש."